Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ υποψηφίων Μηχανικών Α’ και Β’ τάξης Ε.Ν.

Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ υποψηφίων Μηχανικών Α’ και Β’ τάξης Ε.Ν.

– Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 υποψηφίων ΜΗΧ. Α’ τάξης Ε.Ν. (σειρά 270) Νέου Κανονισμού

– Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 υποψηφίων ΜΗΧ. Β’ τάξης Ε.Ν. (σειρά 169) Νέου Κανονισμού

– Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 υποψηφίων ΜΗΧ. Β’ τάξης Ε.Ν. Παλαιού Κανονισμού

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και 13:00 της 26 Οκτωβρίου 2017 (Πέμπτη)

Διαβάστε ακόμα