Πρόγραμμα ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ και ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ εξεταστικής περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 υποψηφίων Μηχανικών Α’ και Β’ τάξης Ε.Ν.

Πρόγραμμα ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ και ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ εξεταστικής περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 υποψηφίων Μηχανικών Α’ και Β’ τάξης Ε.Ν.

– Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 υποψηφίων ΜΗΧ. Α’ τάξης Ε.Ν. (Σειρά 279)
– Πρόγραμμα ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ εξεταστικής περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 υποψηφίων ΜΗΧ. Β’ τάξης Ε.Ν. Νέου Κανονισμού
– Πρόγραμμα ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ εξεταστικής περιόδου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 υποψηφίων ΜΗΧ. Β’ τάξης Ε.Ν. Παλαιού Κανονισμού

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ και ΕΜΒΟΛΙΜΗΣ εξεταστικής μέχρι και 13:00 της 30 Νοεμβρίου 2018 (Παρασκευή)

Διαβάστε ακόμα