Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων και Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών (ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ)

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής Σπουδαστών/τριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ).

προκηρυξη

Διαβάστε ακόμα