Προμήθεια και αναβάθμιση εξοπλισμού σε Σχολές Εμπορικού Ναυτικού

Πρόσκληση προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 με τίτλο «Προμήθεια και Αναβάθμιση Εξοπλισμού σε Εκπαιδευτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Σχολών Εμπορικού Ναυτικού» απευθύνει η Περιφέρεια Αττικής.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 11 («Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Υποδομών Εκπαίδευσης»), ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και έχει συνολικό προϋπολογισμό 8.790.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της δράσης προβλέπεται η αναβάθμιση του τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού σε Εκπαιδευτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και η προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (ΔΣΕΝ) της Περιφέρειας Αττικής.

Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης, μέσα από την πρακτική εξάσκηση των μαθητών/σπουδαστών, τη σύνδεση της παρεχόμενης θεωρητικής γνώσης με τις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές και πρακτικές και την παροχή εξειδικευμένων τεχνικών και επαγγελματικών γνώσεων.

Στόχος είναι ο εμπλουτισμός των προσόντων των μαθητών/σπουδαστών Εκπαιδευτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που θα αναζητήσουν στη συνέχεια μία θέση στην αγορά εργασίας και η επαρκής κατάρτιση των μαθητών/σπουδαστών των Ακαδημιών και Κέντρων Επιμόρφωσης Εμπορικού Ναυτικού/Πλοιάρχων-Μηχανικών προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης τους στα εμπορικά πλοία που διαθέτουν εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σε συστήματα αυτοματισμού, δορυφορικής επικοινωνίας, κλπ.

Η συγκεκριμένη πρόσκληση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για τη στήριξη της δημόσιας παιδείας και την κάλυψη των αναγκών σε εξοπλισμό διάφορων μονάδων εκπαίδευσης, με γνώμονα την εκπλήρωση του δικαιώματος μαθητών και σπουδαστών να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία μάθησης, εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης.

Διαβάστε ακόμα