Προοπτικές του Ναυτιλιακού cluster

Στις προοπτικές ανάπτυξης του ναυτιλιακού cluster, τα θετικά σημεία και τη συνεισφορά του καθώς και τις παρεμβάσεις για την ενίσχυσή του αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Θεοτοκάς σε ομιλία του στο 3ο Συνέδριο για τη Ναυτιλία της εφημερίδας Ναυτεμπορική. Συγκεκριμένα, στην ομιλία του ο Γ.Γ., αναφέρθηκε στον ουσιώδη ρόλο της ακμάζουσας και δυναμικής ελληνικής ναυτιλίας, γύρω από την οποία δομείται, στην παρούσα μορφή του, το ναυτιλιακό cluster, δεδομένου ότι αυτό συγκροτείται από επιχειρήσεις που λειτουργούν με σχέση προμηθευτή ή πελάτη των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη του cluster θα συμβάλλει στην ενίσχυση της απασχόλησης και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση κλάδων με εξωστρεφή δραστηριότητα, στην διεύρυνση των συνεργιών μεταξύ της ναυτιλίας και των συνδεόμενων κλάδων και στη δημιουργία πολλαπλασιαστικών επιδράσεων για την ελληνική οικονομία.

Η ύπαρξη της πλατφόρμας Maritime Hellas μετά από πρωτοβουλία των ΝΕΕ, ΕΕΕ και ΕΒΕΠ αποτελεί ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα για τη συγκρότηση του cluster, καθώς θα επιτρέψει μέσω της επεξεργασίας των στοιχείων που θα περιέχει, τον σχεδιασμό των αναγκαίων παρεμβάσεων και μέτρων πολιτικής από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς και βέβαια από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Ο Γ. Θεοτοκάς αναφέρθηκε, επίσης, σε τρεις μηχανισμούς που καταγράφονται και συμβάλλουν στη λειτουργία, με την τρέχουσα μορφή, του ναυτιλιακού cluster, οι οποίοι αφορούν την πίεση για καινοτομία, την συμπληρωματικότητα των επιχειρήσεων και των φορέων που ατύπως το συγκροτούν και την ροή γνώσης στο εσωτερικό του. Αναφέρθηκε, παράλληλα, σε σειρά παρεμβάσεων που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζεται να υλοποιηθούν, οι οποίες θα δώσουν ώθηση στην προσπάθεια για την τυπική συγκρότηση και ανάπτυξη του cluster, στις οποίες περιλαμβάνονται η ενίσχυση και ενδυνάμωση των ακαδημαϊκών δομών εκπαίδευσης, η επένδυση στον ανθρώπινο παράγοντα, ιδιαίτερα στον Έλληνα ναυτικό, με διασφαλισμένους πόρους από το ΕΣΠΑ, η επανεκκίνηση του κλάδου της ναυπηγοεπισκευής, ο εκσυγχρονισμός και η εξωστρεφής λειτουργία των υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η δημιουργία θεσμών που προωθούν την οριζόντια επικοινωνία επιχειρήσεων και φορέων, όπως η Επιτροπή Κρουαζιέρας και η ενίσχυση από την πλευρά του κράτους του πρωταγωνιστικού ρόλου της ναυτιλίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο μέσω των παρεμβάσεων στους διεθνείς οργανισμούς.

Διαβάστε ακόμα