Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού στο Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά

Ανακοίνωση Πρόσληψης έκτακτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, με σκοπό την κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά που εδρεύει στον Πειραιά.

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου ναυτικού προσωπικού

Φωτογραφία:https://www.metaforespress.gr

Διαβάστε ακόμα