Προσομοίωση κίνησης πλοίων που τροφοδοτούν με ΥΦΑ πλοία & λιμάνια της Ανατολικής Μεσογείου

Διαδραστική προσομοίωση ναυσιπλοΐας για τον ανεφοδιασμό με Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ) πλοίων ή εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμου, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο συναντήσεων εργασίας της τεχνικής ομάδας του ευρωπαϊκού προγράμματος Poseidon Med II με εκπροσώπους των λιμενικών αρχών του Πειραιά, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, του Ηρακλείου, της Λεμεσού και του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας. Στόχος των συναντήσεων ήταν η ανάδειξη και αξιολόγηση των απαραίτητων διεργασιών που απαιτούνται για την ασφαλή και αποτελεσματική πλοήγηση εντός των λιμένων και του Τερματικού Σταθμού, για τον ανεφοδιασμό με ΥΦΑ.

Περισσότερα από 90 σενάρια ναυσιπλοΐας διαφόρων τύπων πλοίων διακίνησης ΥΦΑ αναπτύχθηκαν σε πραγματικό χρόνο και δυναμικό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές καιρικές συνθήκες (άνεμος, κυματισμός, ορατότητα, κλπ) καθώς και την κίνηση εκάστου λιμανιού, αξιοποιώντας σύγχρονο λογισμικό και εξοπλισμό προσομοίωσης. Στις συναντήσεις εργασίας, οι οποίες ξεκίνησαν τον περασμένο Νοέμβριο στον Πειραιά και ολοκληρώθηκαν τον Φεβρουάριο στη Λεμεσό, έλαβαν μέρος, εκτός των εκπροσώπων του Poseidon Med II, ειδικοί εμπειρογνώμονες, στελέχη των λιμενικών αρχών, πλοηγοί και καπετάνιοι, οι οποίοι συνέβαλαν εποικοδομητικά, εντοπίζοντας τυχόν κινδύνους και προτείνοντας εναλλακτικούς πλόες για τα πλοία που διακινούν ΥΦΑ εντός των λιμένων.

«Οι συναντήσεις εργασίας δημιούργησαν πρόσφορο έδαφος για την ενδυνάμωση της συνεργασίας με τις Λιμενικές Αρχές. Συμπράττοντας με τους αρμόδιους φορείς, συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ενός αποτελεσματικού και ασφαλούς πλαισίου λειτουργιών ανεφοδιασμού ΥΦΑ», υπογραμμίζει η Άννα Αποστολοπούλου, Επικεφαλής του προγράμματος Poseidon Med II για το Lloyd’s Register.

Τα πορίσματα των συναντήσεων προσομοίωσης θα ενσωματωθούν στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που εκπονείται από το Poseidon Med II και αφορά στην προετοιμασία υποδομών αποθήκευσης και ανεφοδιασμού ΥΦΑ στα λιμάνια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και στον Τερματικό Σταθμό της Ρεβυθούσας.

«Οι προσομοιώσεις αυτές, καθώς χρησιμοποιούν σαν διαδραστικά δεδομένα εισόδου τα αποτελέσματα παράλληλων προσομοιώσεων της ανεμογενούς κυματικής διαταραχής στην περιοχή εισόδου του λιμένα, αλλά και στις θέσεις παραβολής των πλοίων διακίνησης ΥΦΑ, αποτελούν ένα πολύτιμο εργαλείο για την βελτιστοποίηση του σχεδιασμού των απαιτούμενων λιμενικών υποδομών, από πλευράς ασφαλείας των λειτουργιών», επισημαίνει ο Δρ. Χρήστος Σολομωνίδης, Επικεφαλής του προγράμματος Poseidon Med II για την εταιρεία Ρογκάν και Συνεργάτες ΑΕ.

Τι είναι το πρόγραμμα Ρoseidon Med II;

Το πρόγραμμα Poseidon Med II αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ευρεία υιοθέτηση του ΥΦΑ ως ασφαλούς, περιβαλλοντικά φιλικού και βιώσιμου εναλλακτικού καυσίμου στη ναυτιλία, ωθώντας τις θαλάσσιες μεταφορές στην Ανατολική Μεσόγειο προς ένα πιο πράσινο μέλλον. Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιείται σε τρεις χώρες –Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο-, και συμμετέχουν έξι ευρωπαϊκά λιμάνια (Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Ηγουμενίτσα, Λεμεσός και Βενετία) και ο Τερματικός σταθμός ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα. Στο πρόγραμμα συνεργάζονται κορυφαίοι ειδικοί από τους κλάδους της ναυτιλίας, της ενέργειας και των χρηματοοικονομικών για το σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας ΥΦΑ.

Διαβάστε ακόμα