Πρόταση για τη μείωση των πλαστικών αποβλήτων

 

ImageHandler

Η πρόταση για τη μείωση των πλαστικών αποβλήτων
δυναμιτίζεται από μέρος των Υπουργών των Κρατών Μελών

Παρά την ισχυρή υποστήριξη που έχει λάβει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) η πρόταση για μείωση των πλαστικών αποβλήτων [1], ορισμένα Κράτη Μέλη μπλοκάρουν την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα συνέβαλε καθοριστικά στη μείωση της χρήσης της πλαστικής σακούλας μεταφοράς.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ταχθεί υπέρ της μείωσης της χρήσης της πλαστικής σακούλας κατά 80% μέχρι το 2019 και της επιβολής χρέωσης για όσες διατίθενται στα καταστήματα. Για το διάστημα 2015-2020, το κατ’ έτος οικονομικό όφελος για τις δημόσιες αρχές, τους κατασκευαστές και τους εμπόρους λιανικής πώλησης από μια τέτοια ρύθμιση εκτιμάται ότι θα μπορούσε να φτάσει τα 650 εκατομμύρια Ευρώ [2]. Παρά τα στοιχεία από την Ιρλανδία που αποδεικνύουν ότι το μέτρο της χρέωσης της πλαστικής σακούλας μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό [3], το Συμβούλιο συνεχίζει να υποστηρίζει ότι τέτοιου είδους αποφάσεις θα πρέπει να εναπόκειται αποκλειστικά στις εθνικές κυβερνήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή των προτάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να γίνει στην Ελλάδα χωρίς την επιπλέον επιβάρυνση των καταναλωτών, αρκεί όταν χρεώνονται οι πλαστικές σακούλες να συμφωνηθεί μία ισόποση οριζόντια μείωση στις τιμές των προϊόντων. Σε αυτήν την κατεύθυνση, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν να καταθέσουν συγκεκριμένη πρόταση για εθελοντική συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.

Το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου των Υπουργών της Ε.Ε. και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου οφείλεται στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ορισμένα από τα νεώτερα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., που αρνούνται να υιοθετήσουν τις προοδευτικές προτάσεις που κατατέθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει καταφέρει ακόμα και να κερδίσει την στήριξη κάποιων Κρατών Μελών για τη μη επιβολή απαγόρευσης στη χρήση οξοδιασπώμενων πλαστικών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα συγκεκριμένα πλαστικά: α) δημιουργούν μεγάλα προβλήματα στην ανακύκλωση και στην ποιότητα των παραγόμενων ανακυκλωμένων προϊόντων, β) αυξάνουν σημαντικά το κόστος διαλογής, γ) δεν είναι κομποστοποιήσιμα [4], και δ) φαίνεται ότι έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και στα μικροσκοπικά θαλάσσια είδη, ενώ ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών αναφέρει ότι δεν έχει σχεδόν κανένα στοιχείο για τη βιοδιασπασιμότητά τους [5].

Επιπρόσθετα, κάθε Ευρωπαίος πολίτης υπολογίζεται ότι χρησιμοποιεί, κατά μέσο όρο, 500 πλαστικές σακούλες, εκ των οποίων το 92 % είναι μιας χρήσης. Εξαιτίας του μικρού βάρους και μεγέθους τους, οι πλαστικές σακούλες συχνά διαφεύγουν από τον κύκλο διαχείρισης των αποβλήτων και καταλήγουν στο θαλάσσιο περιβάλλον, όπου και παραμένουν για εκατοντάδες χρόνια. Στη Βόρεια Θάλασσα, το 94% όλων των πτηνών βρέθηκε να έχει καταπιεί πλαστικό [6], ενώ και τα θαλάσσια πτηνά που συναντώνται στη Μεσόγειο υποφέρουν από την κατάποση πλαστικών απορριμμάτων, όπως καταδεικνύουν πρόσφατες επιστημονικές έρευνες [7].

Στην περίπτωση που οι σημερινές τελικές τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. δεν καταλήξουν σε συμφωνία, υπάρχει κίνδυνος να μην εγκριθεί η νομοθετική πρόταση και, ως εκ τούτου, να τερματιστεί η διαδικασία.

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης καλούμε το Υ.Π.Ε.Κ.Α. να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να στηρίξει τις προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Δάφνη Μαυρογιώργου, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, τηλ: 210 3225245

Ναταλία Ρουμελιώτη, Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, τηλ: 210 8228795

Φίλιππος Κυρκίτσος, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, τηλ: 210 8224481

[1] Το 92 % των Ευρωπαίων πολιτών συμφωνεί με τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό της χρήσης της πλαστικής σακούλας μιας χρήσης. Βλ. σχετικό Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (30 Ιουνίου 2014): http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-750_en.htm

[2] Βλ. Σελ. 39:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0444:FIN:EN:PDF

[3] http://www.reuseit.com/facts-and-myths/the-plastax-irelands-plastic-bag-fee.htm

[4] Assessing the Environmental Impacts of Oxo-degradable Plastics Across Their Life Cycle (2010): http://randd.defra.gov.uk/Default.aspx?Menu=Menu&Module=More&Location=None&Completed=0&ProjectID=16263

[5] Benefits and challenges of bio- and oxo-degradable plastics – A comparative literature study (2013): http://www.plasticseurope.org/information-centre/news/news-2013/bio-degradable-and-oxodegradable-plastics-comparative-study.aspx

[6] http://ec.europa.eu/news/environment/131108_en.htm

[7] http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/363na2.pdf

Διαβάστε ακόμα