Προτάσεις και αιτήματα της Ομοσπονδίας Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδας

Με μεγάλη συμμετοχή και σε κλίμα ομοφωνίας για την ανάγκη επίλυσης των προβλημάτων που παρεμποδίζουν την επαγγελματική δραστηριότητα των ναυτικών πρακτόρων σε ολόκληρη τη χώρα, πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας Ναυτικών Πρακτόρων Ελλάδας (ΟΝΠΕ) στο Βόλο την Κυριακή 12 Νοεμβρίου.

Με ομοφωνία των μελών της η Γενική Συνέλευση της ΟΝΠΕ αποφάσισε την ανάληψη δράσεων για την επίλυση των προβλημάτων και ζητημάτων του κλάδου.

Αναλυτικότερα, η ΟΝΠΕ:
– Απαιτεί τη συμμετοχή εκπροσώπων της στην ΕΛΙΜΕ (Ένωση Λιμένων Ελλάδος), είτε στο διοικητικό συμβούλιο, είτε σε τακτικές συνεδριάσεις του δ.σ. της Ένωσης, καθώς οι ναυτικοί πράκτορες είναι οι πρώτοι και κύριοι χρήστες των λιμανιών, όπως επίσης και τη συμμετοχή της στις Επιτροπές του Υπουργείου Ναυτιλίας και στα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία ανά την Ελληνική επικράτεια.
– Διεκδικεί την άμεση επίλυση των προβλημάτων της πλοηγικής υπηρεσίας, που υπάρχουν σε όλα τα λιμάνια της χώρας λόγω της ελλιπούς στελέχωσης της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.
– Ζητεί επίσης από τα αρμόδια υπουργεία την άμεση επίλυση των προβλημάτων τελωνειακής φύσης και λαθρεμπορίας που έχουν ως πρώτο “θύμα” τους ναυτικούς πράκτορες.
– Τονίζει την ανάγκη για βελτίωση της διαδικασίας πετρελεύσεως των πλοίων, που αναγκάζει στην πράξη τα πλοία να προμηθεύονται καύσιμα σε άλλες χώρες.
– Απαιτεί τη συμμετοχή της στο δ.σ. του ΟΑΕΕ, όπως ίσχυε παλαιότερα για το ΤΑΝΠΥ, δεδομένου ότι έχει αιμοδοτήσει τον ΟΑΕΕ με “παρακαταθήκη” 95 εκατ. Ευρώ.
– Θεωρεί επιβεβλημένη τη συνεργασία των διοικήσεων των Λιμένων και των Τελωνειακών Υπηρεσιών των λιμένων με τους κατά τόπους Συλλόγους Ναυτικών Πρακτόρων για την καλύτερη δυνατή επίλυση των προβλημάτων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα μείζονα προβλήματα που έχουν προκύψει στον ΟΛΘ λόγω της απεργίας των τελωνειακών, υπό τη μορφή της κατάργησης της νυχτερινής τους βάρδιας από τις 16 Σεπτεμβρίου και εξής.

Επίσης, στη Γενική Συνέλευση παρουσιάστηκαν και εξετάστηκαν διεξοδικά τα προβλήματα που παρατηρούνται σε κάθε λιμάνι ξεχωριστά και η Γενική Συνέλευση χαιρέτισε με ικανοποίηση τη συμμετοχή της στην Επιτροπή του Υπουργείου Ναυτιλίας για την τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος περί Ναυτικών Πρακτόρων.

Επισημαίνουμε το ότι η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ είναι το μοναδικό δευτεροβάθμιο όργανο που εκπροσωπεί όλους τους τοπικούς Συλλόγους Ναυτικών Πρακτόρων σε όλη την Ελλάδα.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Διαβάστε ακόμα