Πρώτη στον κόσμο η Ελληνική πλοιοκτησία παρόλη την μεγάλη απώλεια της αξίας του στόλου της


Η Ελλάδα παραμείνει το τοπ έθνος πλοιοκτησίας για το 2016, σύμφωνα με το VesselsValue. Παρόλα αυτά, οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν χάσει περίπου 12 τοις εκατό της αξίας στόλου τους, με Ιάπωνες να πλησιάζουν στην πρώτη θέση, με την αξία του ιαπωνικού στόλου να έχει πέσει λιγότερο από ένα τοις εκατό της αξίας του.

Στην έκτη θέση, ο γερμανικός στόλος έχει χάσει κοντά στο 30 τοις εκατό της αξίας του που οφείλεται πρώτιστα στη συμπιεσμένη αγορά των εμπορευματοκιβωτίων.

Τα Bulkers είχαν καλή πορεία το 2016 μετά από το ιστορικό χαμηλό κατά την έναρξη του έτους. Οι τρείς τοπ χώρες των bulker, η Ελλάδα, η Ιαπωνία και η Κίνα, είδαν τους στόλους τους αυξάνονται από πάνω από τα $4 δισεκατομμύρια για κάθε μία. Αυτή η αύξηση οφείλεται κυρίως στις αγορές που πραγματοποιήθηκαν, λόγω του ότι οι τιμές των πλοίων ήταν οι χαμηλότερες από την δεκαετία του 1980.

Ο γερμανικός στόλος εμπορευματοκιβωτίων συρρικνώθηκε σχεδόν $11 δισεκατομμύρια καθ’ όλη τη διάρκεια του 2016 μετά από τις μεγάλες απώλειες στον τομέα. Τα πλοία Panamax και post-Panamax έχασαν μέχρι και 60 τοις εκατό της αξίας τους την στιγμή που ο στόλος των γερμανικών εταιρειών αποτελείται κατά 59% από Panamax και post-Panamax.

Οι Έλληνες πλοιοκτήτες δεξαμενόπλοιων άρχισαν το 2016 με ναύλους περισσότερο από $100.000 ανά ημέρα. Εντούτοις, το υπόλοιπο του έτους δεν πήγε καλά.

Ως τα τέλη του 2016, ο ελληνικός στόλος είχε συρρικνωθεί κοντά στα $11 δισεκατομμύρια. Δεύτερη ήταν οι ΗΠΑ των οποίων οι απώλειες του στόλου τους έφτασε τα $4 δισεκατομμύρια, λιγότερο από μισό από τις ελληνικές απώλειες.

Διαβάστε ακόμα