ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Πρωτοβουλία με στόχο την αύξηση του ποσοστού των γυναικών στη ναυτιλία από την Δανία

Η Ναυτιλία της Δανίας ακλουθώντας τα βήματα του Ηνωμένου Βασιλείου, παρουσίασε εχθές μία νέα πρωτοβουλία με στόχο την αύξηση του ποσοστού των γυναικών στις ναυτιλιακές εταιρείες της χώρας. Δεκατρείς τοπικές ναυτιλιακές εταιρείες υπέγραψαν χθες στην Κοπεγχάγη συμφωνία που τις υποχρεώνει να εστιάζουν ενεργά στην ισότητα των φύλων.

Ο σημερινός αριθμός των δύο φύλων στις ναυτιλιακές εταιρείες της Δανίας είναι περίπου 20.000 άνδρες και λίγο πάνω από 3.000 γυναίκες, κάτι που η δανική ναυτιλία και η τοπική οργάνωση εφοπλιστών, περιγράφει ως «ανομοιογενής διανομή».

Ο νέος Χάρτης υποχρεώνει τις ναυτιλιακές εταιρείες, μεταξύ άλλων, να σχεδιάσουν μια στρατηγική ή σχέδιο για την αύξηση του ποσοστού των γυναικών στην ναυτιλιακή εταιρεία τους και να περιγράψουν και να προτείνουν πρωτοβουλίες για την υποστήριξή τους.

Πρέπει επίσης να αναπτύξουν και να θέσουν στόχους για το ποσοστό των γυναικών στην εταιρεία και να διορίσουν ένα μέλος ανώτατης διοίκησης που θα είναι υπεύθυνο για τη δράση.

Σύμφωνα με τον διευθύνων σύμβουλο της Δανέζικης ναυτιλίας Anne Steffensen, όταν φτάσουμε στο 2021 το 75% των ναυτιλιακών εταιρειών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 75% των εργαζομένων, θα πρέπει να έχουν υπογράψει την παραπάνω συμφωνία.

Παρόμοια συμφωνία για το γυναικείο φύλλο υπογράφηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Σεπτέμβριο του 2018 από περισσότερες από 120 εταιρείες μέχρι στιγμής.