Αλλαγή σελίδας: Ρεκόρ παραγγελιών το 2021 για πλοία που κινούνται με φυσικό αέριο

Οι παραγγελίες για νέα πλοία που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το φυσικό αέριο έφθασαν σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ το 2021, καθώς οι πλοιοκτήτες αναζητούν βραχυπρόθεσμες λύσεις για την τήρηση των περιβαλλοντικών κανονισμών και τη βελτίωση της απόδοσης του στόλου τους.

Έγιναν παραγγελίες για όλους τους κυριότερους τύπους πλοίων, με αυξανόμενη διείσδυση στις κύριες κατηγορίες. Ταυτόχρονα, το τμήμα του ανεφοδιασμού των πλοίων παρουσίασε επίσης ταχεία ανάπτυξη και αυξημένη γεωγραφική εμβέλεια για τον εφοδιασμό του αυξανόμενου παγκόσμιου στόλου πλοίων.

«Τι χρονιά για τις συμβάσεις LNG», έγραψε ο Martin Christian Wold, Κύριος Σύμβουλος του DNV σε σύντομη ενημέρωση που δημοσιεύτηκε στο LinkedIn. «Παρά το ότι το τέλος του χρόνου υπήρχαν παραγγελίες μόλις μόνο δύο πλοίων που κινούνται με καύσιμο LNG, το 2021 ήταν έτος ρεκόρ. Ο αριθμός για το 2021 ολοκληρώθηκε με καθαρή αύξηση 240 πλοίων, περισσότερο από ό,τι τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια μαζί!».

Ο DNV παρακολουθεί και αναφέρει την πρόοδο στην ανάπτυξη των αναδυόμενων τμημάτων καυσίμων της ναυτιλιακής βιομηχανίας στην πλατφόρμα Alternative Fuels Insights. Σύμφωνα με τον απολογισμό του, τα πλοία με καύσιμα LNG που βρίσκονται σε υπηρεσία η και αυτά που είναι κατόπιν παραγγελίας αντιπροσωπεύουν τώρα σχεδόν το 10 τοις εκατό του παγκόσμιου στόλου.

Το LNG παραμένει το πιο προηγμένο από τα εναλλακτικά καύσιμα, το οποίο έχει τη μεγαλύτερη αποδοχή στην αγορά, ενώ η μεθανόλη αρχίζει να αναδύεται και η έρευνα συνεχίζεται για άλλες πιο μακροπρόθεσμες εναλλακτικές λύσεις, όπως η αμμωνία και το υδρογόνο. Η μπαταρίες λειτουργούν κυρίως για παράκτια πλοία μικρών αποστάσεων, ή ως συμπλήρωμα για τα μεγαλύτερα πλοία.

Επί του παρόντος, ο DNV αναφέρει ότι λειτουργούν 251 πλοία με καύσιμα LNG από 189 που ήταν πριν από ένα χρόνο. Ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός αντιπροσωπεύει τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ο αριθμός αυξάνεται σε τύπους πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενόπλοιων αργού πετρελαίου και χημικών προϊόντων, αλλά και των φορτηγών πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του DNV, περισσότερες από τις μισές εταιρείες πλοίων μεταφοράς αυτοκινήτων, και πιο συγκεκριμένα συνολικά 63, έχουν ήδη υιοθετήσει το LNG ως καύσιμο.

Ο Wold υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη στην κατηγορία σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι το φυσικό αέριο έφτασε σε εντελώς απρόβλεπτα υψηλά επίπεδα τιμών καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου του 2ου έτους». Οι τιμές του LNG αυξήθηκαν περισσότερο από 300 τοις εκατό σε επίπεδα ρεκόρ το 2021 και αναμένεται να παραμείνουν υψηλές καθώς αυξάνεται η ζήτηση.

Ο κλάδος έχει προχωρήσει γρήγορα για να δημιουργήσει δυνατότητες ανεφοδιασμού LNG. Υπάρχουν επί του παρόντος 35 πλοία ανεφοδιασμού LNG σε λειτουργία σύμφωνα με τον DNV από 27 το 2020, ενώ ακόμη 24 είναι σε παραγγελία.

Σχολιάζοντας την τάση στις νέες παραγγελίες, ο βιομηχανικός εμπορικός όμιλος SEA-LNG είπε: «Η ναυτιλιακή βιομηχανία κατανοεί ότι, ενώ το LNG μπορεί να μην είναι το τελικό είδος καυσίμου, είναι όμως το καλύτερο σημείο εκκίνησης για να φτάσετε στο καθαρό μηδέν. Παρέχει ένα πολύ σαφές και εφικτό σχέδιο που ξεκινά σήμερα».

Η αύξηση της χρήσης του καυσίμου δεν έγινε χωρίς διαφωνίες και διαμάχες. Την άνοιξη του 2021, η Παγκόσμια Τράπεζα εξέδωσε μια έκθεση αναφέροντας ολίσθηση μεθανίου και άλλα προβλήματα και λέγοντας ότι η βιομηχανία δεν πρέπει να επικεντρωθεί στο LNG αλλά σε μελλοντικές εναλλακτικές λύσεις, όπως η αμμωνία και το υδρογόνο.

Ο εμπορικός όμιλος απάντησε λέγοντας ότι η Παγκόσμια Τράπεζα χρησιμοποιεί ξεπερασμένες πληροφορίες που δεν αντικατοπτρίζουν τις εξελίξεις στην τεχνολογία, ενώ ανέφερε επίσης τις μελλοντικές ευκαιρίες με το βιο-LNG και τελικά το συνθετικό LNG.

Διαβάστε ακόμα