Σε συγχώνευση μετοχών προχωρά η Diana Containerships

symeon_palnos
Η ελληνική ναυτιλιακή συμφερόντων του εφοπλιστή Συμεών Παληού Diana Containerships Inc., που ειδικεύεται στην ιδιοκτησία containership, ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο έχει αποφασίσει να πραγματοποιήσει σε συγχώνευση των μετοχών της (reverse split), ονομαστικής αξίας 0,01 δολαρίου ανά μετοχή.

Η ακριβής αναλογία (split ratio) θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και ανακοινώθηκε από την εταιρεία, πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος. Πάντως η αναλογία δεν θα είναι μικρότερη από ένα προς πέντε και όχι μεγαλύτερη ένα προς είκοσι.

Μέσω του reverse stock split στόχος είναι να δωθεί ώθηση στην τιμή των μετοχών, αφού μειώνονται οι υπάρχουσες μετοχές και αυξάνεται η τιμή τους αναλογικά, χωρίς να αλλάζει η ονομαστική τους αξία. Η ελληνική ναυτιλιακή είχε λάβει στα τέλη του 2015 προειδοποίηση από το Nasdaq, αφού οι μετοχές της διαπραγματεύονταν κάτω από το ένα δολάριο, που αποτελεί το κατώτατο όριο που ισχύει στον κανονισμό του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

Οι μέτοχοι της εταιρείας ενέκριναν το reverse split και έδωσαν στο Διοικητικό Συμβούλιο την εξουσία να καθορίσει την ακριβή αναλογία (split ratio) στην Ετήσια Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας που πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου το 2016.

Το reverse split των μετοχών θα τεθεί σε ισχύ, και θα ξεκινήσει να διαπραγματεύεται σε προσαρμοσμένη βάση στο NASDAQ Global Select Market, κατά την έναρξη των συναλλαγών γύρω στις 9 Ιούνη 2016 στο πλαίσιο του υφιστάμενου σύμβολου συναλλαγών “DCIX”. Ο νέος αριθμός CUSIP για τις μετοχές της εταιρείας μετά το reverse split θα είναι Y2069P127.

Η εταιρεία σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι δε θα εκδοθούν κλασματικά υπόλοιπα των μετοχών σε συνδυασμό με το reverse split. Οι μέτοχοι οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση θα κατείχαν κλασματικά υπόλοιπα των μετοχών της εταιρίας θα λάβουν μια πληρωμή σε μετρητά αντί αυτού σε τιμή ίση με το κλάσμα το οποίο θα εδικαιούτο.

Μέτοχοι με μετοχές σε άυλη μορφή ή μέσω μιας τράπεζας, δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, και θα δουν την επίδραση του reverse split να αντανακλάται στους λογαριασμούς τους κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος.

Διαβάστε ακόμα