Σε τροχιά κερδοφορίας ξανά η Navios Partners

Η ελληνική ναυτιλιακή ξηρού φορτίου χύδην και containerships Navios Maritime Partners έκλεισε το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους με καθαρά έσοδα 9,2 εκατομμυρίων δολαρίων,επιστρέφοντας στην κερδοφορία μετά τις απώλειες ύψους 33,9 εκατομμυρίων δολαρίων που καταγράφηκαν την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Το EBITDA για την τρίμηνη περίοδο ήταν 41 εκατ. δολάρια, έναντι EBITDA 13,4 εκατ. δολαρίων το τρίτο τρίμηνο του 2016.

Επιπλέον, τα έσοδα για το τρίμηνο που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2017 ανήλθαν σε 60 εκατομμύρια δολάρια, έναντι 50,3 εκατομμυρίων δολαρίων κατά την ίδια περίοδο του 2016. Τα έσοδα από χρονοναυλώσεις αυξήθηκαν κατά 0,7% σε 50,7 εκατομμύρια δολάρια το 3ο τρίμηνο του 2017 σε σχέση με τα 50,3 εκατομμύρια που καταγράφηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2016. Όπως εξηγήθηκε, αυτό οφείλεται στην αύξηση των εσόδων μετά την απόκτηση επτά πλοίων το 2017 και στην αύξηση των διαθέσιμων ημερών του στόλου της.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η Navios Partners αγόρασε και παρέλαβε τρία πλοία ξηρού φορτίου χύδην. Τα εν λόγω πλοία είναι το Navios Symphony, το Navios Aster και το Christine B.

Σημειώνεται ακόμα ότι πρόσφατα η Navios Containers προχώρησε σε έκδοση νέων μετοχών αξίας 53 εκατομμυρίων δολαρίων, στο πλαίσιο των σχεδίων της για επέκταση του στόλου της.

Επίσης, κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, η Navios Partners συμφώνησε να παρατείνει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 τη διάρκεια της υφιστάμενης συμφωνίας διαχείρισης με την Navios Shipmanagement, θυγατρική της Navios Maritime Holdings, και να καθορίσει την τιμή για τις υπηρεσίες διαχείρισης πλοίων του ιδιόκτητου στόλου της μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, 2019.

Στις 29 Αυγούστου 2017, η Navios Containers προχώρησε σε ιδιωτική τοποθέτηση 10 εκατομμυρίων μετοχών με τιμή εγγραφής 5 δολάρια ανά μετοχή, με αποτέλεσμα ακαθάριστα έσοδα ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Η Navios Partners επένδυσε 10 εκατομμύρια δολάρια και έλαβε 2 εκατομμύρια μετοχές. Από τις 30 Σεπτεμβρίου 2017, η Navios Partners κατείχε 8 εκατομμύρια κοινές μετοχές και έλαβε το 39,9% των ιδίων κεφαλαίων της Navios Containers.

“Η Νavios Partners αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική ροή ρευστότητας, καθώς δεν έχει σημαντικές βραχυπρόθεσμες ωριμάνσεις και διαθέτει χαμηλή μόχλευση. Ως εκ τούτου, κατορθώσαμε να ανανεώσουμε τον στόλο μας ξηρού φορτίου, αποκτώντας επτά πλοία και πουλώντας ένα πλοίο. Αυτό αύξησε τον στόλο μας κατά 33%, σε χωρητικότητα νεκρού βάρους και μείωσε κατά 9% τη μέση ηλικία των πλοίων μας”, σχολίασε η Αγγελική Φράγκου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Navios Partners.

Την ίδια στιγμή, η Navios Maritime Holdings ενημέρωσε ότι η εταιρεία και η Navios Maritime Finance II χρεώθηκαν 11.25% εκ των senior secured notes αξίας 305 εκατομμύρια δολαρίων μέχρι το 2022. Εγγυητές των ομολόγων θα είναι οι θυγατρικές GP Navios, Navios Maritime Acquisition Corporation, Navios South American Logistics και Navios Maritime Containers Inc. Τα καθαρά έσοδα της προσφοράς θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή άλλων δανείων καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Διαβάστε ακόμα