Συν 15% ενεργειακή απόδοση τα πλοία της Ecoships

eco_ships_

Η Ecoships, μια πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της Newport Shipping Group, παρουσίασε μια προσαρμοσμένη εκδοχή της Six Sigma DMAIC προσέγγισης όσον αφορά την επεξεργασία και την αξιολόγηση των επιδόσεων, προκειμένου να βελτιστοποιήσει την ενεργειακή αποδοτικότητα των πλοίων που διαχειρίζεται.

Η τεχνική αυτή έχει ήδη οδηγήσει τα πλοία που διαχειρίζεται η Ecoships να έχουν ως και 15% μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) οξειδίου του αζώτου (NOx) και οξειδίου του θείου (SOx).

“Εμείς ειδικευόμαστε σε φιλικά προς το περιβάλλον και υψηλής ενεργειακής απόδοσης ναυτιλιακά εργαλεία, τεχνικές και τεχνολογίες”, λέει ο γενικός διευθυντής Aykut Yilmaz. “Αυτή είναι η βασική δύναμη μας”.

Αφού τονίζει ότι “οι τρεις πρωταρχικοί μας στόχοι είναι η ασφάλεια, η αποδοτικότητα των καυσίμων και η ελαχιστοποίηση των οικολογικών επιπτώσεων”, αναφέρει πως “για μας, η λέξη ‘eco’ αναφέρεται τόσο στην οικολογία όσο και στην οικονομία, επομένως το να είμαστε ‘eco-smart’ (οικολογικά έξυπνοι) μας ανταμείβει πραγματικά καλά. Παρέχουμε στους εφοπλιστές την πιο οικονομική λύση για τη βελτιστοποίηση των δραστηριοτήτων τους”.

Ένα από τα πρώτα πλοία που επωφελήθηκε από την eco-smart προσέγγιση της Ecoships είναι το χωρητικότητας 25,000 dwt πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Bulk Rose. Το πλοίο, που παραδόθηκε από το Cicek Shipyard της Τουρκίας το 2011 και τέθηκε υπό διαχείριση της Ecoships τον Ιανουάριο του 2014, αρχικά κατανάλωνε 840g/dwt σε καυσίμων ανά ημέρα. Τώρα καταναλώνει 750g/dwt ανά ημέρα.

Η Ecoships χρησιμοποίησε την τεχνική DMAIC για τον εντοπισμό των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών και επιχειρησιακών λύσεων ενεργειακής απόδοσης που ήταν διαθέσιμες, όπως το λογισμικό πρόβλεψης καιρού του δρομολόγιου, σε συνδυασμό με αξιόπιστα συστήματα hardware, όπως τα πτερύγια πηδαλίου, οι γεννήτριες άξονα και τα συστήματα ανάκτησης θερμότητας.

“Το Bulk Rose ήταν εφοδιασμένο με μια γεννήτρια άξονα και είχαμε πρόσβαση στα περισσότερα από τα σήματα και τις μετρήσεις. Αλλά διαπιστώσαμε ότι μια ελάχιστη μείωση 10% στην κατανάλωση καυσίμων θα μπορούσε να επιτευχθεί με την επιχειρησιακή βελτιστοποίηση”, εξηγεί ο Γιλμάζ.

“Ο στόχος μας είναι προσανατολισμένος στην ασφάλεια τη λειτουργία των πλοίων με μηδενική βλάβη στο περιβάλλον, τη σε κάθε περίπτωση διατήρηση της ακεραιότητας του κύτους και των μηχανημάτων, διατηρώντας ταυτόχρονα μια στενή και δοκιμασμένη στην πράξη προσέγγιση για τα λειτουργικά έξοδα, και ναυλώνοντας το πλοίου στις πιο τον πιο επικερδείς εμπορικές διαδρομές. Και η προσέγγιση της DMAIC το επιτυγχάνει αυτό”, προσθέτει.

Η Six Sigma DMAIC, μια σειρά από τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό, τη μέτρηση, την ανάλυση, τη βελτίωση και τον έλεγχο των λειτουργικών επιδόσεων και διαδικασιών, αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τη Motorola το 1986 και τώρα έχει γίνει κεντρική σε ένα μεγάλο αριθμό επιχειρηματικών στρατηγικών των εταιρειών.

Διαβάστε ακόμα