Συν ένα capesize η Navios Maritime Partners


Την εξαγορά ενός φορτηγού πλοίου ανακοίνωσε η ελληνική ναυτιλιακή Navios Maritime Partners, συνεχίζοντας την έντονη δραστηριότητα της στην αγορά.

Πρόκειται για ένα Capesize κατασκευής 2009 στην Ιαπωνία και χωρητικότητας 180,274 dwt για το οποίο δαπάνησε 28,3 εκατομμύρια δολάρια.

Το πλοίο αναμένεται να παραδοθεί στον στόλο της Navios Partners μέχρι τον Αύγουστο του 2017. Το όνομα του πλοίου και η εταιρεία στην οποία άνηκε δεν έχουν γίνει γνωστά.

Το πλοίο μεταφοράς ξηρού χύδην αναμένεται να παράγει ετήσια κέρδη προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους περίπου 3,7 εκατομμυρίων δολαρίων με βάση το τρέχοντα δεδομένα στην αγορά.

Η εταιρεία της Α. Φρλαγκου δήλωσε ότι αναμένει να χρηματοδοτήσει την εξαγορά με με μετρητά που προέρχονται από τη διαθέσιμη ρευστότητά της και τραπεζικό δανεισμό με όρους συμβατούς με τις υφιστάμενες δανειακές της συμβάσεις.

Η Navios Partners ανέφερε επίσης ότι τους πρώτους τέσσερις μήνες του 2017, συμφώνησε να αγοράσει δύο πλοία Panamax και δύο πλοία Capesize ξηρού φορτίου χύδην, συνολικής χωρητικότητας περίπου 500.000 dwt έναντι του συνολικού ποσού των 83 εκατομμυρίων δολαρίων περίπου.

Μετά από αυτήν την εξαγορά η Navios Partners διαθέτει στον στόλο της 34 πλοία. Σημειώνεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα η εταιρεία προκάλεσε εντύπωση αγοράζοντας ολόκληρο τον αποτελούμενο από 14 containerships στόλο της Rickmers Martime.

Διαβάστε ακόμα