Συνάδελφοι, τώρα με το δώρο Χριστουγέννων σωθήκαμε…