Συνολική αντιπειρατική στρατηγική ζητούν οι Ευρωπαίοι εφοπλιστές

antimetopisi_peirateias_

Οι Ευρωπαίοι πλοιοκτήτες ζητούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών να υιοθετήσουν μια κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της (European Commission/European External Action Service – EC/EEAS), στην οποία να περιγράφονται οι παγκόσμιες δράσεις για τη διασφάλιση της ασφάλειας στη θάλασσα.

“Επαινούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κλάδου της ναυτιλίας σε αυτήν την πρώτη του είδος της ανακοίνωση συνολικής στρατηγικής για την ασφάλεια στη θάλασσα”, δήλωσε ο Patrick Verhoeven, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Πλοιοκτητών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (European Community Shipowners’ Associations – ECSA).

Σχολιάζοντας σε σχέση με αυτό που έχει γίνει η μεγαλύτερη μάστιγα των θαλάσσιων μεταφορών, ο κ. Verhoeven πρόσθεσε: “Στον αγώνα κατά της Σομαλικής πειρατείας, η ΕΕ έχει παράσχει πολύτιμη βοήθεια μέσω της ναυτικής της αποστολής Atalanta. Παρά το γεγονός ότι οι επιθέσεις των πειρατών στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας έχουν μειωθεί σημαντικά, η κατάσταση παραμένει εύκολα αναστρέψιμη. Καλούμε λοιπόν την ΕΕ να διατηρήσει ναυτική παρουσία της στην περιοχή και να συνεχίσει το εξαιρετικό έργο που έχει επιτελέσει μέχρι στιγμής”.

Ένα πολύ διαφορετικό είδος πειρατικής δραστηριότητας και ένοπλων ληστειών, που σημείωσε πρόσφατα άνοδο στον Κόλπο της Γουινέας, ζητεί την ταχεία και άμεση δράση της ΕΕ. “Ελπίζουμε ότι η έκταση του προβλήματος θα κατανοηθεί πλήρως από τα κράτη μέλη. Οι γεωπολιτικές πραγματικότητες της Ανατολικής και της Δυτικής Αφρικής είναι δυο ξεχωριστοί κόσμοι. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι θα πρέπει η προσέγγιση της ΕΕ να προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες κάθε περιφέρειας”.

Η ECSA είναι της γνώμης ότι ένα πρώτο βήμα προς την εξάλειψη της πειρατείας στον Κόλπο της Γουινέας είναι η εγκατάσταση ενός ασφαλούς και αξιόπιστου μηχανισμού πληροφόρησης, καθώς ακόμα και σήμερα είναι αδύνατο να υπολογιστούν με ακρίβεια οι επιθέσεις. Η ΕΕ πρέπει επίσης να υποστηρίξει την ανάπτυξη από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), διεθνών προτύπων για τις ιδιωτικές ένοπλες ομάδες φύλαξης, που θα συμβάλουν στη μείωση της ευπάθειας των πλοίων.

Στην προσπάθειά της να καλύψει όλες τις πτυχές της ασφάλειας της ναυτιλιακής βιομηχανίας, η ανακοίνωση της EC/EEAS αγγίζει επίσης τα μέτρα ασφάλειας στα πλοία και το λιμάνι. Αν και αξιέπαινες μέχρι στιγμής, οι προθέσεις της ΕΕ δεν πρέπει να οδηγήσουν σε πρόσθετη νομοθεσία στον τομέα αυτό πριν να διασφαλίσουν ότι οι συνέργειες μεταξύ των υφιστάμενων πρωτοβουλιών έχουν αναλυθεί προσεκτικά και ότι η ενοποίηση και απλούστευση των υφιστάμενων μέτρων ασφαλείας έχει επαρκώς διερευνηθεί.

Διαβάστε ακόμα