Συνθήκες «γαλέρας» σε πολλά ποντοπόρα πλοία

tanker_ocean_

Αυξάνονται οι παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας στα ποντοπόρα πλοία, όπως διαπιστώνεται από το συντονιστικό όργανο των κρατών μελών του Μνημονίου των Παρισίων (Paris MOU) με την συμπλήρωση ενός έτους από την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ναυτική Εργασία (Maritime Labour Convention- MLC, 2006).

Ειδικότερα, στον πρώτο χρόνο από την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης κρατήθηκαν σε διάφορα λιμάνια της Ευρώπης και του Καναδά, που έχουν συνυπογράψει το Μνημόνιο των Παρισίων, 113 πλοία για παραβάσεις της παραπάνω Διεθνούς Σύμβασης. Αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί στο 17,4% των κρατήσεων πλοίων (συνολικά 649), που έγιναν αυτή την περίοδο για διάφορες παραβάσεις σε σχέση με την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα, την ενδιαίτηση κ.α.

Σύμφωνα, πάντα, με τα στοιχεία του Paris MOU κατά το πρώτο χρόνο εφαρμογής της σύμβασης έγιναν 3.447 παρατηρήσεις για ελλείψεις της από τις οποίες οι 160 παρατηρήσεις χαρακτηρίστηκαν ως πολύ σοβαρές με αποτέλεσμα να κρατηθούν τα 113 πλοία.

Οι παρατηρήσεις σε σχέση με την Διεθνή Σύμβαση Εργασίας, που καταγράφονται πιο συχνά είναι:
• Καθυστερήσεις στην πληρωμή μισθών (39,5%)
• Μειωμένα επίπεδα επάνδρωσης των πλοίων ((28,6%)
Επίσης, αρκετά συχνά γίνονται παρατηρήσεις για θέματα «υγιεινής, ασφάλειας και πρόληψης ατυχημάτων»(43,1%),
• Για σίτιση και την τροφοδοσία (15,4%)
• Και κατάσταση χώρων ενδιαίτησης «διαμονή» (10%).

Από τα κράτη, που έχουν συνυπογράψει το Μνημόνιο των Παρισίων, μόνο 12 κράτη είχαν κυρώσει την Διεθνή Σύμβαση για τη Ναυτική Εργασίας στις ή πριν από τις 20 Αυγούστου 2012.

Η Ελλάδα ήταν ανάμεσα στα κράτη, που άρχισαν να την εφαρμόζουν, πιο αργά, από τον Αύγουστο του 2013 μαζί με άλλα 9 ευρωπαϊκά κράτη ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 21.

pireas2day.gr

Διαβάστε ακόμα