Στη σκιά της χρεωκοπίας της Hanjin κινείται ακόμα η Danaos


H συμφερόντων του εφοπλιστή Γ. Κούστα Danaos Corporation, ενημέρωσε ότι τα έσοδα της μειώθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2017, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη επίδραση της χρεοκοπίας Hanjin.

Τα καθαρά έσοδα της εταιρείας για την περίοδο έφτασαν τα 18,4 εκατ. δολάρια, μειωμένα κατά 58% σε σχέση με τα 44,1 εκατ. δολάρια που παρατηρήθηκαν κατά τους τρεις πρώτους μήνες του 2016.

Τα λειτουργικά έσοδα μειώθηκαν κατά 19,9% σε 110,1 εκατ. δολάρια για το ίδιο τρίμηνο, από 137,5 εκατ. δολάρια που καταγράφηκαν ένα χρόνο νωρίτερα.

“ Η πτώση κατά 22,7 εκατ. δολάρια των προσαρμοσμένων καθαρών μας κερδών οφείλεται κατά κύριο λόγο στα λειτουργικά έσοδα 22 εκατ. δολαρίων που χάθηκαν από την Hanjin”, δήλωσε ο Γιάννης Κούστας, Διευθύνων Σύμβουλος της Danaos.

Η Danaos ανέφερε ότι τα συνολικά λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 2 δισεκατομμύρια δολάρια από τις 31 Μαρτίου 2017 με τις ναυλώσεις που επεκτάθηκαν μέχρι το 2028 και τη μέση διάρκεια των χρονοναυλώσεων στα 6.4 χρόνια.

“Εξαιρουμένων των ημερών εκφόρτωσης που αφορούσαν τρία πλοία 10.100 TEU που είχαν προηγουμένως ναυλωθεί από την Hanjin και παραδόθηκαν στους νέους ναυλωτές τον Απρίλιο του 2017, η χρήση του στόλου αυξήθηκε σε 98,1% έναντι 94,6% το πρώτο τρίμηνο του 2016. Συμπεριλαμβανομένων αυτών των πλοίων, η χρήση του στόλου μας ήταν 92,7%”, πρόσθεσε ο Γ. Κούστας.

Ως αποτέλεσμα της χρεοκοπίας της Hanjin, η εταιρεία δεν είναι συνεπής ως προς ορισμένες οικονομικές της συμφωνίες, έχοντας ζητήσει παράταση για την αποπληρωμή των δανείων μέχρι την 1η Απριλίου 2017.

“Έχουμε ζητήσει από τους πιστωτές μας μία παράταση για αυτό το waiver μέχρι την 1η Ιουλίου του 2ο17 και είμαστε σε εποικοδομητικές συζητήσεις για να επιλύσουμε αυτό το ζήτημα”, ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Danaos.

“Εν τω μεταξύ, συνεχίζουμε να δημιουργούμε θετικές ροές κεφαλαίων από τις επιχειρήσεις μας και αυτήν την περίοδο είμαστε σε θέση να εξυπηρετήσουμε όλες τις επιχειρησιακές μας υποχρεώσεις, καθώς και όλες τις προγραμματισμένες κύριες πληρωμές και πληρωμές τόκων, με βάση τους αρχικούς όρους των δανειακών μας συμβάσεων”, πρόσθεσε.

Διαβάστε ακόμα