Σύγκρουση φορτηγών πλοίων στο αγκυροβόλιο της Κωνστάντζας (video)

Το φορτηγό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου GENCO COLUMBIA προσέκρουσε στο αγκυροβολημένο φορτηγό πλοίο R SKYWALKER στο αγκυροβόλιο της Κωστάντζας το πρωί της 22ης Σεπτεμβρίου.

Το GENCO COLUMBIA κατέφτασε στο αγκυροβόλιο της Κωστάντζας στις 21 Σεπτεμβρίου ενώ το R SKYWALKER ήταν εκεί από στις 16 Σεπτεμβρίου.

Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για το μέγεθος των ζημιών που υπέστησαν.

Διαβάστε ακόμα