Συνεχίζεται η επέκταση του δικτύου ρυμουλκών λιμένος της DynaRep, σε Ισπανία και Πορτογαλία

Η DynaRep Shipping Consultants επεκτείνει τις υπηρεσίες ρυμούλκησης λιμένος μέσω της ανακοίνωσης δύο νέων συνεργασιών, η πρώτη με την Fairplay Towage / Odiel Towage στην Ισπανία και η δεύτερη με την Portugs στην Πορτογαλία.

Η Fairplay Towage Group έχει μια ιστορία 150 χρόνων στις υπηρεσίες ρυμούλκησης πλοίων και είναι μια από τις πιο αναγνωρίσιμες εταιρείες στην Ευρώπη στον συγκεκριμένο χώρο, έχοντας παρουσία σε πάνω από 26 Ευρωπαϊκά λιμάνια. Πρόσφατα η αδελφή εταιρεία της, Odiel Towage εγκαινίασε της υπηρεσίες της στο λιμάνι του Las Palmas, στην Ισπανία, καλύπτοντας επίσης και τα λιμάνια Arinaga και Salinetas. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η Fairplay μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικό κόστος ρυμούλκησης ακόμα και κατά τη διάρκεια της πετρέλευσης πλοίων στο λιμάνι του Las Palmas, σε περίπτωση που χρειαστεί ρυμουλκό κάποιο πλοίο για να μεταφερθεί στο εσωτερικό αγκυροβόλιο ή σε κάποια θέση ελλιμενισμού.

Η Portugs από την Πορτογαλία, είναι μια νέα εταιρεία που ξεκίνησε να προσφέρει υπηρεσίες ρυμούλκησης λιμένος από τον Ιανουάριου του 2020, έχοντας αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της Svitzer Πορτογαλίας και έχει παρουσία στα λιμάνια Λισαβώνας (Lisbon), Sines και Setubal. Η Portugs έχει κρατήσει όλο το προσωπικό της Svitzer Πορτογαλίας, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι θα διατηρηθούν τα ίδια υψηλά επίπεδα προδιαγραφών ασφαλείας. Οι δύο κύριοι μέτοχοι της εταιρείας είναι οι Grupo Sousa και Pioneiro do Rio, και έχουν μεγάλη εμπειρία στη ναυτιλία αφού εκτός από τις υπηρεσίες ρυμούλκησης πλοίων ασχολούνται επίσης και με τις υπηρεσίες καβοδεσίας, τη ναυτιλία γραμμής (liner shipping), εφοδιασμό πλοίων, πρακτόρευση πλοίων, και διαχείριση λιμανιών.

Οι δύο εταιρείας, Fairplay Towage και Portugs αποφάσισαν να εκπροσωπηθούν αποκλειστικά από την DynaRep Shipping Consultants σε Ελλάδα και Κύπρο, θέλοντας έτσι να υπογραμμίσουν τη σημασία των δύο αγορών και ως εκ τούτου να δεσμευτούν περαιτέρω στην παροχή ποιοτικών και οικονομικά αποδοτικών υπηρεσιών, προσφέροντας παράλληλα μοναδικά οφέλη τόσο στους πλοιοκτήτες αλλά και στους ναυλωτές πλοίων.

Η DynaRep Shipping consultants ιδρύθηκε το 2018 και προσφέρει υπηρεσίες εκπροσώπησης, μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου ναυτιλιακών πρακτόρων, εταιρειών με ρυμουλκά λιμένος και πιλότους, σε Ελληνικές και Κυπριακές ναυτιλιακές εταιρείες.