Τα αποτελέσματα της έρευνας για το MOL Comfort

mol_comfort_

Ο νηογνώμονας ClassNK δημοσίευσε έκθεση για τα αποτελέσματα της έρευνας για την αιτία της πυρκαγιάς του MOL Comfort και την επακόλουθη βύθιση του το καλοκαίρι του 2013.

Η ClassNK ίδρυσε την “Investigative Panel on Large Container Ship Safety” (“Επιτροπή Ερευνών πάνω στην Ασφάλεια Μεγάλων Κοντέινερσιπ”), που αποτελείται από εμπειρογνώμονες από ναυπηγεία, πλοιοκτήτες και ακαδημαϊκά ιδρύματα, για να διερευνήσει την πιθανότητα εμφάνισης ατυχήματος και να υπολογίσει και να εξετάσει την ασφάλεια της δομής των μεγάλων κοντέινερσιπ.

Το ατύχημα της MOL Comfort, που συνέβη στις 17 Ιουνίου 2013, βρίσκεται υπό έρευνα για πάνω από ένα χρόνο τώρα από διάφορους φορείς και με βάση τα προκαταρκτικά συμπεράσματα, η ρωγμή στο κύτος του πλοίου θεωρείται ότι προέρχεται από το κάτω μέρος του πλοίου.

Η έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ήταν πράγματι δυνατό το φορτίο της κατακόρυφης ροπής κάμψης που ασκήθηκε να υπερέβη την τελική αντοχή του σκελετού κατά τη στιγμή του ατυχήματος, σε συνδυασμό με παράγοντες αβεβαιότητας όπως η κατάσταση της θάλασσας, το όριο διαρροής κλπ. που ελήφθησαν υπόψη. Παρ’ όλα αυτά, η έκθεση αναφέρει ότι η επικάλυψη μεταξύ της δύναμης και του φορτίου ήταν πολύ στενή.

Για την αποφυγή παρόμοιων ατυχημάτων, η ClassNK είπε ότι θα ήταν αναγκαίο να υπολογιστεί η τελική αντοχή του σκελετού, συνεκτιμώντας ορθά τις δυνάμεις των πλευρικών φορτίων, όπως και την αντοχή λυγισμού του κάτω πάνελ στο μεσαίο τμήμα του κύτους.

Η ClassNK επιβεβαίωσε ότι τα υπόλοιπα υπό μελέτη πλοία, εκτός του MOL Confort έχουν την επαρκή δομική ασφάλεια έναντι της εμφάνισης παρόμοιων ατυχημάτων.

“Τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Post-Panamax έχουν βελτιωμένη σταθερότητα σε σύγκριση με τα Panamax πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και έχουν διασφαλίσει μεγαλύτερη ευελιξία φόρτωσης, όντας πλήρως συμμορφωμένα με τα κριτήρια ευστάθειας”, διαβάζουμε στην έκθεση.

Διαβάστε ακόμα