Τα χαμηλά επιτόκια της αγοράς μείωσαν τα κέρδη της Navios Acquisition


Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης Navios Maritime Acquisition είδε τα καθαρά της έσοδα να πέφτουν από 18% στα 5,6 εκατομμύρια δολάρια κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, από 23,7 εκατ. δολάρια που είχε καταγράψει την ίδια περίοδο πριν από ένα χρόνο.

Η πτώση στα κέρδη οφείλεται σε μείωση 20,4 εκατομμυρίων δολαρίων προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) και μια αύξηση 0,2 εκατομμυρίων δολαρίων στα άμεσα έξοδα των πλοίων, που εν μέρει μετριάστηκε από την αύξηση κατά 1,5 εκατομμύρια δολάρια των εσόδων από τόκους, την πτώση κατά 0,7 εκατομμύρια δολάρια των επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων και την κατά 0,3 εκατ. δολάρια μείωση σε έξοδα από τόκους και έξοδα χρηματοδότησης.

Τα έσοδα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της εταιρείας μειώθηκαν στα 37,4 εκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2017 σε σύγκριση με τα 57,7 εκατομμύρια δολάρια που κατεγράφησαν το πρώτο τρίμηνο του 2016. Η Navios Acquisition ανέφερε επίσης ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 64,4 εκατομμύρια δολάρια, μειωμένος κατά 19,8% από τα 80,4 εκατ. δολάρια που παρατηρήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωσης των επιτοκίων της αγοράς κατά το πρώτο τρίμηνο και μια μείωση των εσόδων κατά 3,8 εκατομμύρια δολάρια από την πώληση ενός One MR2 τάνκερ μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου, τον Ιανουάριο του 2016 και δύο τάνκερ μεταφοράς χημικών προϊόντων τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο το 2016.

“Το επιχειρηματικό μας μοντέλο έχει δυο διακριτά χαρακτηριστικά. Πρώτον, επιδιώκουμε μακροχρόνιες χρονοναυλώσεις όταν αυτό είναι δυνατό. Αυτό μας αποφέρει κέρδη μεγαλύτερα του μέσου όρου της αγοράς, κατά τη διάρκεια περιόδων που δεν υπάρχει προσφορά χρονοναυλώσεων και συνάπτονται συμβάσεις στην αγορά spot. Για το πρώτο τρίμηνο του 2017, ο μέσος όρος των ναύλων των πλοίων μας ήταν κατά 42% υψηλότερος από το μέσο όρο της spot αγοράς”, δήλωσε η Αγγελική Φράγκου, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Navios Acquisition.

Δεύτερον, στοχεύουμε σε οικονομίες κλίμακας, μέσω της σχέσης που διατηρούμε με τη Navios Maritime Holdings. Τα λειτουργικά έξοδα της Navios Acquisition ήταν κατά 17% περίπου χαμηλότερα από το μέσο όρο των εισηγμένων ομολόγων της. Αυτές οι αποδόσεις δημιούργησαν μια εκτιμώμενη εξοικονόμηση της τάξης των 22,8 εκατομμυρίων δολαρίων το 2016”, πρόσθεσε η Φράγκου.

Η Navios Acquisition κατέχει σήμερα 36 πλοία, από τα οποία τα οκτώ είναι VLCCs, τα 26 είναι δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου και τα δύο είναι δεξαμενόπλοια μεταφοράς χημικών προϊόντων.

Αυτή τη στιγμή, η Navios Acquisition είχε συνάψει συμβάσεις για το 90,4% των διαθέσιμων ημερών της για το 2017, αναμένοντας να αποκομίσει έσοδα περίπου 183,1 δολαρίων. Ο μέσος όρος των ημερήσιων τιμών ναύλωσης για το στόλο της αναμένεται να είναι 17.833 δολάρια.

Διαβάστε επίσης: Ομολογιούχος της Rickmers προσβάλλει την αγορά του στόλου της από τη Navios

Διαβάστε ακόμα