Τα πρωτοφανή κέρδη από τις μεταφορές εμπορευματοκιβωτίων ξεπερνούν τους τεχνολογικούς γίγαντες!

Τα πρωτοφανή κέρδη ύψους 48,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων των μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων το τρίτο τρίμηνο οδήγησαν την βιομηχανία να ξεπεράσει τους τεχνολογικούς γίγαντες Facebook, Amazon, Netflix και Google, όσον αφορά την κερδοφορία.

Το McCown Container Results Observer εκτίμησε το κέρδος της μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων το τρίτο τρίμηνο σε 48,1 δισεκατομμύρια δολάρια, αντλώντας πληροφορίες για τα κέρδη από τις δημόσιες εισηγμένες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, που ανήλθαν σε 31,03 δισεκατομμύρια δολάρια, με προέκταση αυτού του αριθμού για τις εταιρείες όπου τα οικονομικά στοιχεία δεν είναι δημόσια διαθέσιμα. Τα συνολικά έσοδα για τον κλάδο υπολογίστηκαν σε 112,65 δισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τη έκθεση, είναι δύσκολο να θυμηθούμε κάποιον κλάδο που έχει αυξηθεί τόσο απότομα η καθαρή οικονομική του απόδοση.

Η δραματική ανάκαμψη στην απόδοση της ναυτιλίας στον κλάδο των εμπορευματοκιβωτίων, είχε σαν αποτέλεσμα να ξεπεράσει τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς γίγαντες στον κόσμο όσον αφορά την κερδοφορία του τρίτου τριμήνου.

Σύμφωνα με το 3ο τρίμηνο της McCown, το κέρδος των 48,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων της βιομηχανίας εμπορευματοκιβωτίων ήταν σχεδόν 50% υψηλότερο από το Facebook, το Amazon, το Netflix και την Google.

Όσον αφορά το καθαρό εισόδημα, η μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων ήταν σχεδόν τρεις φορές υψηλότερη το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Ακόμη και σε σύγκριση με την Apple και τη Microsoft, τα κέρδη της συνδυασμένης μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων ήταν σχεδόν 15% υψηλότερα.

Διαβάστε ακόμα