Τι απαντά η ΝΕL για την έκπτωση από το Β. Αιγαίο

mytilene_nel_lines_aktoploia_

Σε διευκρινίσεις σχετικά με την απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου Μ. Βαρβιτσιώτη να την κηρύξει έκπτωτη από τις γραμμές του βορείου Αιγαίου προέβη η ΝΕΛ Α.Ε., απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η εταιρεία αναφέρει στην ανακοίνωσή της, πως τόσο η ίδια όσο και η θυγατρική της, Sea Link Ferries, έχουν ήδη από την 5η Σεπτεμβρίου 2014 απευθύνει προς το Ελληνικό Δημόσιο, δια μέσου του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, καταγγελία των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας.

Επίσης, έχουν προβεί σε δήλωση επίσχεσης των υπηρεσιών τους σε σχέση με την εξυπηρέτηση των δρομολογιακών γραμμών που τους έχουν ανατεθεί εξαιτίας της συνεχιζόμενης άρνησης του Δημοσίου:

  • να αποδώσει στις δύο εταιρείες, αντιστοίχως, προσηκόντως και εμπροθέσμως, τα οφειλόμενα στην κάθε μία μισθώματα εκ των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας,
  • να συμμορφωθεί με το νόμο και τις δικαστικές αποφάσεις που διατάσσουν κατάργηση της υποχρεωτικά επιβαλλόμενης έκπτωσης επί των ναύλων στο σύνολο των μισθωμένων γραμμών που εκτελούν οι δύο εταιρείες και να καταβάλει στην εταιρεία αποζημίωση για τις παρανόμως επιβληθείσες εκπτώσεις, η οποία για την περίοδο 2005 ως και Ιούνιο 2012 ανέρχεται σε ποσό που υπερβαίνει τα 15 εκατ. ευρώ
  • να συμμορφωθεί με την προβλεπόμενη στις ίδιες τις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας υποχρέωση αναπροσαρμογής του κρατικού ναυλολογίου με βάση το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί ζημία στις εταιρείες του ομίλου ΝΕΛ και μόνο για την περίοδο από το 2008 ως και τον Αύγουστο του 2012, ποσού 4,965 εκατ. ευρώ περίπου και
  • να συμμορφωθεί με την προβλεπόμενη στις ίδιες τις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας υποχρέωση περί μη παρακράτησης της διαφοράς του ΦΠΑ, λόγω αυξήσεως αυτού, επί των μισθωμάτων της δημόσιας υπηρεσίας, από την οποία έχει προκληθεί στις εταιρείες του ομίλου ΝΕΛ, και μόνο για την περίοδο 1-3-2010 ως 31-7-2012, ζημία ποσού 1,385 εκατ. ευρώ περίπου.

Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «έρχονται απλώς σε συνέχεια και κατόπιν ειλημμένης απόφασης των ΝΕΛ ΑΕ και ΣΙ ΛΙΝΚ ΝΕ», επισημαίνει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της.

Δεσμεύεται δε να προβεί μέσω της διοίκησής της σε όλες τις απαραίτητες δικαστικές ενέργειες ώστε το Ελληνικό Δημόσιο να εξαναγκαστεί σε εκτέλεση των νομίμων υποχρεώσεών του έναντι της εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση, η διακοπή της εξυπηρέτησης των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δεν αναμένεται να έχει περαιτέρω αρνητικές οικονομικές συνέπειες επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης του ομίλου της ΝΕΛ, καταλήγει η ανακοίνωση.

zougla.gr

Διαβάστε ακόμα