Το Poseidon Med II αναδεικνύει τα οφέλη της ενεργειακής μετάβασης προς το ΥΦΑ για τον λιμένα της Ηγουμενίτσας

Στα πλαίσια του 2ου Επιστημονικού Συνεδρίου για τη Διοίκηση, την Οργάνωση και την Ανάπτυξη των Λιμένων (PDMO 2021), τo Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Poseidon Med II διοργάνωσε συζήτηση με θέμα ‘Περιβάλλον και Ενέργεια στην Ανατολική Μεσόγειο’. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στα σημαντικά οφέλη που μπορεί να εισπράξει ο λιμένας της Ηγουμενίτσας, από την ενεργειακή μετάβαση του προς το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (ΥΦΑ), τα οποία είναι λειτουργικά, οικονομικά, περιβαλλοντικά καθώς και μακροπρόθεσμα στρατηγικά και σχετίζονται με την απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα. Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση κάλεσαν τους αρμόδιους φορείς να συνεργαστούν αρμονικά για τη διευθέτηση μιας πλειάδας τεχνικών και νομοθετικών κανονιστικών πτυχών που θα επιταχύνουν την υλοποίηση του έργου εγκατάστασης υποδομών ανεφοδιασμού με ΥΦΑ, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση του λιμένα της Ηγουμενίτσας και την ανάδειξή του ως κρίσιμο κόμβο στον νέο ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, παρουσιάστηκε η πορεία σχεδιασμού της εγκατάστασης ΥΦΑ Μικρής Κλίμακας, από τον Δρ. Χρήστο Σολομωνίδη των ΡΟΓΚΑΝ & Συνεργάτες, ο οποίος συντόνισε τη συζήτηση, θέτοντας στο τραπέζι επιμέρους θέματα σχετικά με τη χωροθέτηση της εγκατάστασης ενώ παρουσίασε μια σειρά από τεχνικές και περιβαλλοντικές μελέτες που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του PMEDII.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο νομοθετικό πλαίσιο. Η Αναστασία Κουβερτάρη από τον Lloyd’s Register παρουσίασε συνοπτικά το κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τον ανεφοδιασμό των πλοίων με ΥΦΑ κάνοντας αναφορά στο σχετικό Προεδρικό Διάταγμα (64/2019), καθώς και στους βασικούς πυλώνες των Εγχειριδίων Λιμένων που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του Poseidon Med II, τα οποία περιλαμβάνουν πρακτικές και κατευθυντήριες αρχές για τον ανεφοδιασμό των πλοίων με ΥΦΑ καθώς και ένα εξειδικευμένο πλαίσιο ανάπτυξης εκπαίδευσης του εμπλεκόμενου προσωπικού.

Στο θέμα της ολιστικής βελτιστοποίησης των ενεργειακών λιμένων και τον τρόπο επίτευξης της αναφέρθηκε ο Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) Δημήτριος Λυρίδης. Απαντώντας στις προκλήσεις που προκύπτουν από τους νέους κανονισμούς και τις πολιτικές της ΕΕ για τους ρύπους που σχετίζονται με τον άνθρακα, ο Καθηγητής αναφέρθηκε στην ανάπτυξη των λιμένων ως ενεργειακούς κόμβους, αναδεικνύοντας το φάσμα των δραστηριοτήτων τους που σχετίζονται με τη λειτουργία του δικτύου, την αποθήκευση και εμπορία της ενέργειας, με τη συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και η παρουσίαση του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά, Βασίλειου Τσελέντη, ο οποίος αναφέρθηκε στην έννοια των ‘’Έξυπνων Λιμένων’.

Το 2ο Επιστημονικό Συνέδριο για τη Διοίκηση, την Οργάνωση και την Ανάπτυξη των Λιμένων (PDMO 2021) διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και ο Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας στις 15, 16 και 17 Σεπτεμβρίου 2021 στο ANGELIKA PALLAS HOTEL στην Ηγουμενίτσα

Την αποκλειστική ευθύνη της παρούσας έκδοσης φέρει ο συγγραφέας της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των περιεχομένων σ’ αυτήν πληροφοριών.

Διαβάστε ακόμα