Το Poseidon Med II κάνει πραγματικότητα τη βιώσιμη ναυτιλία στην Ανατολική Μεσόγειο

Την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021, το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Poseidon Med II διοργανώνει ένα διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο «Το Poseidon Med II κάνει πραγματικότητα τη βιώσιμη ναυτιλία στην Ανατολική Μεσόγειο».
Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, Poseidon Med II, αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ευρεία υιοθέτηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ως ένα ασφαλές, περιβαλλοντικά φιλικό και βιώσιμο εναλλακτικό καύσιμο στη Ναυτιλία, ωθώντας τις θαλάσσιες μεταφορές στην Ανατολική Μεσόγειο προς ένα πιο «πράσινο» μέλλον. Στο πρόγραμμα, που συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», συμμετέχουν τρεις χώρες, Ελλάδα, Κύπρος και Ιταλία, και είκοσι έξι φορείς από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων έξι ευρωπαϊκών λιμένων (Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Ηγουμενίτσα, Λεμεσός και Βενετία), και του τερματικού σταθμού LNG στη Ρεβυθούσα.
Το ετήσιο συνέδριο Poseidon Med II Stakeholder’s Closing Conference 2021, που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021, 10.00-13.30, επισφραγίζει τις εργασίες του Προγράμματος παρουσιάζοντας τα επιτεύγματα και τα αποτελέσματα μιας σειράς επιτυχημένων παρεμβάσεων που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Poseidon Med II με στόχο την προώθηση θαλάσσιων μεταφορών στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο χώρο της εκδήλωσης, στο ξενοδοχείο Athens Marriott, θα έχουν φυσική παρουσία μόνο οι ομιλητές, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα να συνδεθούν και διαδικτυακά για τις τοποθετήσεις τους εφόσον το επιθυμούν, σύμφωνα με το πρωτόκολλο ασφάλειας για Covid – 19 του ΕΟΔΥ. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εργασίες του συνεδρίου διαδικτυακά σε ζωντανή μετάδοση.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος www.poseidonmedii.eu

Η αποκλειστική ευθύνη αυτής της δημοσίευσης ανήκει στον συγγραφέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Τι είναι το πρόγραμμα Ρoseidon Med II;
Το πρόγραμμα Poseidon Med II αποτελεί τον οδικό χάρτη για την ευρεία υιοθέτηση του LNG ως ασφαλούς, περιβαλλοντικά φιλικού και βιώσιμου εναλλακτικού καυσίμου στη ναυτιλία, ωθώντας τις θαλάσσιες μεταφορές στην Ανατολική Μεσόγειο προς ένα πιο πράσινο μέλλον. Το πρόγραμμα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιείται σε τρεις χώρες –Ελλάδα, Ιταλία και Κύπρο-, και συμμετέχουν έξι Ευρωπαϊκά λιμάνια (Πειραιάς, Πάτρα, Ηράκλειο, Ηγουμενίτσα, Λεμεσός και Βενετία) και ο Τερματικόςσταθμός LNG στη Ρεβυθούσα. Στο πρόγραμμα συνεργάζονται κορυφαίοι ειδικοί από τους κλάδους της ναυτιλίας, της ενέργειας και των χρηματοοικονομικών για το σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης αποτελεσματικής εφοδιαστικής αλυσίδας LNG.

Διαβάστε ακόμα