Υπεγράφη η σύμβαση για SCHENGEN 2ης Γενιάς

upourgio_nautilias_kai_aigaiou_

Υπεγράφη από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, η σύμβαση για την Ανάπτυξη συστήματος πληροφοριών SCHENGEN 2ης Γενιάς (SIS II), καθώς και η προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού. Η εν λόγω προμήθεια, συνολικού κόστους 914.010,54 €, χρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων και εντάσσεται στο σχεδιασμό για τη αναβάθμιση του Συστήματος Πληροφοριών Schengenκαι τον εκσυγχρονισμό του δικτύου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Η παρούσα σύμβαση αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση μηχανογραφικού και δικτυακού εξοπλισμού και τη διασύνδεσή του μέσω κατάλληλων γραμμών – συνδέσεων με το Δίκτυο Δεδομένων του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., στο οποίο συμμετέχει ένας μεγάλος αριθμός κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ, ανά την επικράτεια. Ο εξοπλισμός πρόκειται να εγκατασταθεί στην κεντρική Υπηρεσία του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στον Πειραιά και σε 117 περιφερειακές Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, ανά την επικράτεια.

Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στην προμήθεια είναι ο κάτωθι:

– Μηχανογραφικός και Δικτυακός Εξοπλισμός Κεντρικής Υπηρεσίας

o Σύστημα Ασφάλειας και Προστασία Δικτύου

o Μεταγωγείς, δρομολογητές κλπ

o Σύστημα Παρακολούθησης και Διαχείρισης Δικτύου (NMS)

o Σύστημα Ελέγχου – Παρακολούθησης – Ειδοποίησης Συνθηκών Μηχανογραφικού Κέντρου

– Μηχανογραφικός και Δικτυακός Εξοπλισμός Περιφερειακών Υπηρεσιών

o Γραμμές δεδομένων

o Σταθεροί και φορητοί υπολογιστές

o Σαρωτές και Εκτυπωτές

o Δρομολογητές και μεταγωγείς

o UPS

Με την ολοκλήρωση του παρόντος έργου θα έχουν επιτευχθεί τρεις κύριοι στόχοι:

1.Επιτυγχάνεται η αναβάθμιση της κεντρικής μηχανογραφικής υποδομής του Φορέα, των συστημάτων ασφάλειας καθώς και του εσωτερικού δικτύου του ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., που θα επιφέρει αφενός την παροχή ακόμη μεγαλύτερης προστασίας στο εσωτερικό δίκτυο και αφετέρου την αναβάθμιση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, λόγω της αύξησης της αξιοπιστίας και της ταχύτητας των συστημάτων δεδομένων.

2.Διευκολύνεται το έργο των Λιμενικών Αρχών, όσον αφορά στην ασφαλή επικοινωνία τους με τις Κεντρικές Υπηρεσίες και την πρόσβαση σε εσωτερικές εφαρμογές που διαθέτει το Υπουργείο. Ταυτόχρονα θα βελτιωθεί η ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τους πολίτες ενώ παράλληλα, με τη χρήση δικτυακών υπηρεσιών, θα μειωθούν οι τηλεπικοινωνιακές δαπάνες.

3.Εξασφαλίζεται τέλος η ασφαλής πρόσβαση στο διαδίκτυο, στο υπηρεσιακό mailτου Φορέα καθώς και στις εφαρμογές του ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ για 117 Λιμενικές Αρχές. Πλέον, το σύνολο των Κεντρικών Υπηρεσιών του Φορέα, των Περιφερειακών Υπηρεσιών καθώς και των Λιμενικών Αρχών, ήτοι συνολικά περί τα 250 σημεία, θα έχουν ασφαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο και στις εσωτερικές εφαρμογές του Υπουργείου.

Διαβάστε ακόμα