Υπολειτουργεί η ΑΕΝ Μακεδονίας λόγω της καθυστέρησης προσλήψεων καθηγητών

\

Ένα μήνα και 6 μέρες μετά την έναρξη του Ακαδημαϊκού έτους η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μακεδονίας δεν έχει ολοκληρώσει τις προσλήψεις του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, για άγνωστους λόγους, ενώ κανένας δεν γνωρίζει πότε επιτέλους θα ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Οι περισσότεροι σπουδαστές ξεκινούν από την άλλη μεριά της Θεσσαλονίκης διανύοντας οδικώς έως και 1 ώρα απόσταση για μηδαμινές ώρες μαθήματος, με αποτέλεσμα να μαζεύουν απουσίες, διότι η σχολή σχεδόν ένα μήνα μετά υπολειτουργεί λόγω έλλειψης προσωπικού, το οποίο αναμένει την έκδοση των αποτελεσμάτων της προκήρυξης. Πού είναι η αναβάθμιση των σχολών που υποσχεθήκατε; Αφού ακόμη ούτε το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό δεν προσλάβατε, εξαιτίας αδικαιολόγητης καθυστέρησης των διαδικασιών προσλήψεων.

Η προκήρυξη για το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό της ΑΕΝ Μακεδονίας φέτος βγήκε στις 01 Αυγούστου, δηλαδή την περίοδο που το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, όπου είναι αρμόδιο για την ανάρτηση των πινάκων βρίσκεται σε άδεια. Ακόμα όμως και αυτό δεν δικαιολογεί την καθυστέρηση στην ανάρτηση των τελικών αποτελεσμάτων κατ επέκταση πρόσληψή, η οποία ακόμα δεν έχει γίνει, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό το ακαδημαϊκό έτος. Πώς αναμένετε να ανταπεξέλθει το έκτακτο προσωπικό στην κάλυψη όλων αυτών των χαμένων ωρών των μαθημάτων; Και οι σπουδαστές; Αυτοί πώς θα μπορέσουν να καλύψουν τις χαμένες αυτές ώρες, για την απώλεια των οποίων δεν έχουν καμία ευθύνη; Και ας μην ξεχνάμε ότι οι πρωτοετείς το Φεβρουάριο μετά την εξεταστική καλούνται να ταξιδέψουν και ακόμη δεν ξεκίνησαν μαθήματα.

Διαβάστε ακόμα