Υποτροφίες από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας για σπουδές σε Ναυτική Ακαδημία στην Κύπρο

Δείτε σχετική ανακοίνωση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών σχετικά με υποτροφίες που θα προσφερθούν από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας για σπουδές σε Ναυτική Ακαδημία στην Κύπρο για το ακαδημαϊκό έτος 2021/22.

Τα έγγραφα της ανακοίνωσης καθώς και της αίτησης μπορείτε να τα βρείτε στους πιο κάτω συνδέσμους.

Αίτηση για υποτροφία-Υφυπουργείο Ναυτιλίας 2021-2022.doc
Ανακοίνωση-Υφυπουργείο Ναυτιλίας-Υποτροφίες 2021-2022.doc

Διαβάστε ακόμα