Ηλεκτρονική υποβολή αναφοράς μη διαθεσιμότητας καυσίμου χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο

eca_zone

Την 26.6.2012 η Environmental Protection Agency (EPA) των ΗΠΑ εξέδωσε προσωρινές οδηγίες για τους πλοιοκτήτες και διαχειριστές πλοίων με τις οποίες διευκρινίζει πως θα εφαρμοσθούν οι απαιτήσεις του Κανονισμού 18 του αναθεωρημένου Παραρτήματος VI της Δ.Σ. MARPOL για τη διαθεσιμότητα καυσίμων και για την χρήση αναφορών Fuel Oil Non-Availability Reports (FONARs) όταν τα πλοία αδυνατούν να εφοδιασθούν με καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο που απαιτείται να χρησιμοποιούνται στην Emission Control Area της Βορείου Αμερικής (1,0% από 1.8.2012 και 0,1% από 1.1.2015).

H EPA δημιούργησε πρόσφατα ένα portal (διαδικτυακή πύλη), το Fuel Oil Non-Availability Disclosure (FOND), για την ηλεκτρονική υποβολή των FONARs. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να υποβάλουν FONAR στην EPA θα πρέπει πλέον να ζητήσουν FONAR σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του FOND και να υποβάλλουν τα συμπληρωμένα FONARs μέσω του ίδιου portal.

Οδηγίες για την εγγραφή και υποβολή του FONAR χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή πύλη του FOND

Το κείμενο των Οδηγιών

Διαβάστε ακόμα