Ζητούνται πλοηγοί στον Πλοηγικό Σταθμό Λαυρίου, Βόλου, Σύρου, Πάτρας και Θήρας

Ανακοίνωση πρόσληψης εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) – σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 11 του Ν. 3142/1955 (Α’43), όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ.2 του άρθρου 19 του Ν. 3709/2008 (Α’213) και ισχύει – για χρονικό διάστημα έως οκτώ (08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης πλοίων στον Πλοηγικό Σταθμό Λαυρίου, στον Πλοηγικό Σταθμό Βόλου, στον Πλοηγικό Σταθμό Σύρου, στον Πλοηγικό Σταθμό Πάτρας και στον Πλοηγικό Σταθμό Θήρας.

Ανακοίνωση σύναψης σύμβασης Πλοηγηκού σταθού Λαυρίου
Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου ναυτικού προσωπικού πλοηγικού σταθμού Βόλου
Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου ναυτικού προσωπικού πλοηγικού σταθμού Σύρου
Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου ναυτικού προσωπικού πλοηγικού σταθμού Πάτρας
Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου ναυτικού προσωπικού πλοηγικού σταθμού Θήρας

Διαβάστε ακόμα