11 πλοία απομακρύνονται από το λιμάνι

Πλειοδοτικούς διαγωνισμούς εξαγγέλει ο ΟΛΠ για την απομάκρυνση έντεκα εγκαταλειμμένων και ημιβυθισμένων πλοίων που έχουν καταστεί επικίνδυνα και επιβλαβή λόγω πολύχρονης ακινησίας, στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού εκσυγχρονισμού και εξυγίανσης του λιμένα.

Πρόκειται για τα πλοία:

1. Φ/Γ- Ο/Γ «Νήσος Ύδρα» (Κερατσίνι)

2. Ρ/Κ «Πόρτολος 10» (Αμπελάκια)

3. Ρ/Κ «Ασπρογιάλι» (Αμπελάκια)

4. Θ/Γ – Τ/Ρ «Κρόναν» (Αμπελάκια)

5. Ρ/Κ «Γ. Αϊβατζόγλου» (Αμπελάκια)

6. Δ/Ξ «Αθανάσιος» (Πέραμα)

7. Ρ/Κ «Νήσος Κάλαμος» (Αμπελάκια)

8. Φ/Γ «Χρήστος 1» (Αμπελάκια)

9. Φ/Γ «Δίαυλος ΙΙ» (Αμπελάκια)

10. Φ/Γ «Αγία Παρασκευή ΙΙ» (Κερατσίνι)

11. Ε/Γ – Ο/Γ «Μάρθα» (Αμπελάκια).

Η Δ/νση Προμηθειών του ΟΛΠ Α.Ε. θα ανακοινώσει τη διαδικασία των ανοικτών πλειοδοτικών διαγωνισμών και τους όρους της κάθε διακήρυξης από το διαδίκτυο του ΟΛΠ Α.Ε., τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης: «Στόχος του ΟΛΠ Α.Ε. είναι, εντός του 2013, να έχουν αποσυρθεί και εκποιηθεί όλα τα εγκαταλειμμένα πλοία, τα οποία πλην άλλων επιβαρύνουν περιβαλλοντικά το λιμάνι.

Τόσο ο θαλάσσιος, όσο και ο χερσαίος χώρος του λιμένα θα αποτελούν πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΛΠ Α.Ε. έχει ήδη αναγνωρισθεί από την ESPO με πιστοποίηση Lloyd’s ως ECOPORT».

pireas2day.gr

Άντλησαν 1,1 δισ. δολ. από την αμερικανική χρηματαγορά οι Έλληνες εφοπλιστές

Φειδωλές προς τις εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρίες ήταν οι κεφαλαιαγορές το 2012 αφού η συνολική άντληση κεφαλαίων ήταν χαμηλότερη από τα δύο προηγούμενα έτη.

Όμως κάτω και από αυτές τις αντίξοες συνθήκες η ελληνική ναυτιλία κατάφερε να έχει ένα μεγάλο ποσοστό της πίτας.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν πέντε Αρχικές Δημόσιες Εγγραφές ύψους 910 εκατ. δολ., εκ των οποίων μια ήταν της εταιρίας GasLog συμφερόντων Π.Λιβανού ύψους 329 εκατ.δολ.

 Παράλληλα αντλήθηκαν κεφάλαια ύψους 610 εκατ. δολαρίων από Δευτερογενείς προσφορές σε σύνολο 2,2 δισ. που αντλήθηκαν απ’ όλες τις εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρeίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας χρηματοοικονομικών συμβούλων XRTC, πραγματοποιήθηκαν. Επίσης πραγματοποιήθηκαν 12 Ιδιωτικές τοποθετήσεις ύψους 1,2 δισ. από εισηγμένες ναυτιλιακές εταιρίες. Μια εξ αυτών ήταν και αυτή της εταιρίας Capital Product Partners ύψους 140 εκατ.δολ. ενώ 50 εκατ.δολ. άντλησε η εταιρία ειδικού σκοπού (SPAC) Aquasition Corp.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι το 50% της αξίας των συνολικών κεφαλαίων που άντλησαν όλες οι ναυτιλιακές εταιρίες το 2012 έγινε μέσω εταιρικών ομολόγων χαμηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.

Όσον αφορά τις Ελληνόκτητες εταιρίες το εν λόγω ποσοστό ανέρχεται στο 60% περίπου, αφού άντλησαν 1,6 δισ. με τη μερίδα του λέοντος να ανήκει στην εταιρία Ocean Rig συμφερόντων Γ.Οικονόμου η οποία όμως ανήκει στον κλάδο των υπεράκτιων γεωτρήσεων (Offshore).

«Είναι γνωστό ότι το μεγάλο ναυπηγικό πρόγραμμα των εταιριών αποτελεί «βάρος» γι αυτές. Τα ποσά που αντλήθηκαν το 2012 υπολείπονται κατά πολύ από το συνολικό ύψος κεφαλαιακών αναγκών των ελληνόκτητων εισηγμένων ναυτιλιακών εταιριών οι οποίες παράλληλα αντιμετωπίζουν τόσο τη στενότητα της ταμειακής ρευστότητάς τους εξαιτίας της χαμηλής ναυλαγοράς, όσο και την έλλειψη τραπεζικής χρηματοδότησης» επισημαίνει η XRTC:

«Τα δεδομένα αυτά έχουν δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα το οποίο ανάλογα με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η κάθε μια μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ύπαρξή της. Παραδείγματα υπάρχουν αρκετά μέσα στο 2012 με ενδεικτικό αυτό της OSG η οποία βρίσκεται σε καθεστώς Chapter XI» και καταλήγει:

«Οι Έλληνες έχουν αποδείξει τη δυνατότητά τους να πλέουν μέσα στις δυσκολίες και είναι βέβαιο ότι οι αγορές και οι τράπεζες το γνωρίζουν αυτό και στηρίζουν τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρίες.

Το ότι μπορεί να υπάρξουν απώλειες και πτωχεύσεις κανείς δεν το αμφισβητεί αλλά το ότι είμαστε σε ιστορική εποχή ευκαιριακού περιβάλλοντος για νέες επενδύσεις είναι αδιαμφισβήτητο. Ο νικητής θα είναι αυτός που για μία ακόμη φορά θα ρισκάρει, θα τολμήσει και θα αγωνιστεί όπως πολύ καλά το κάνουν γενεές Ελλήνων τόσο χρόνια».

marinews.gr

Οι 11 τροποποιήσεις που έγιναν στο πολυνομοσχέδιο του ΥΝΑ

Η απόφαση της Κυβέρνησης για την επανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με το π.δ. 85/2012 και την ένταξη του Λιμενικού Σώματος σε αυτό ικανοποιεί πάγιο αίτημα όλων των εμπλεκομένων στο ναυτιλιακό χώρο φορέων για την ύπαρξη ενός ενιαίου διοικητικού φορέα αφιερωμένου αποκλειστικά στον κομβικό για την ελληνική κοινωνία και οικονομία τομέα της Ναυτιλίας.

Κατέστη, συνεπώς, αναγκαία η νομοθετική παρέμβαση στο σύνολο της νομοθεσίας που ρυθμίζει τη δομή και τη λειτουργία του επανιδρυθέντος Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Συγχρόνως, δια της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο τομέας της Ναυτιλίας διασυνδέεται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένης στρατηγικής και πολιτικής για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών και ειδικότερα του Αιγαίου.

Με την επανίδρυση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και την επανασύνδεσή του με το Λιμενικό Σώμα επιχειρείται το πρώτο βήμα για την αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας στον τομέα της ναυτιλίας.

Με το Σχέδιο Νόμου, επαναπροσδιορίζεται, κατ΄ αρχήν, η υπαγωγή του Λιμενικού Σώματος στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, δια της ενίσχυσης του ρόλου του με την επανάκτηση σειράς αρμοδιοτήτων που σχετίζονται άμεσα με ζωτικές λειτουργίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, τις οποίες το προσωπικό του Σώματος ασκούσε αποτελεσματικά προς όφελος του εθνικού κεφαλαίου της Ναυτιλίας και, κατ΄ επέκταση, της Χώρας.

Πέραν τούτων, με το Σχέδιο Νόμου, στοχεύοντας στην εν γένει προαγωγή της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, την άσκηση σημαντικών δράσεων σε ευαίσθητους τομείς, όπως της ασφάλειας ναυσιπλοΐας, της ναυτικής ασφάλειας και της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, την απλούστευση, εκσυγχρονισμό και διευκόλυνση των συναφών με τη ναυτιλία διοικητικών διαδικασιών, καθώς και τη ρύθμιση σημαντικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και διαχείριση των λιμένων της Χώρας και την εγκαθίδρυση ενός καινοτόμου και σύγχρονου καθεστώτος διοίκησής τους, παρέχεται ένα συνεκτικό σύστημα διατάξεων, βάσει του οποίου καθορίζεται το βασικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής ναυτιλιακής διοίκησης.

Το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τις 13 Δεκεμβρίου 2012 ως και τις 28 Δεκεμβρίου 2012.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη τη δημόσια διαβούλευση και μελετώντας προσεκτικά τις απόψεις και τις παρατηρήσεις στις προτεινόμενες ρυθμίσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο αυτής προχώρησε σε τροποποιήσεις του αρχικού Σχεδίου Νόμου, οι σημαντικότερες των οποίων είναι οι εξής:

• Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ανατίθεται ο εθνικός συντονισμός για την παρακολούθηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Integrated Maritime Policy of the EU). Για το σκοπό αυτό, συνιστάται Επιτροπή για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική, της οποίας προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

Έργο της είναι ο συντονισμός των συναρμόδιων Υπουργείων για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων και προτεραιοτήτων, η παρακολούθηση των συναφών πολιτικών και νομοθετικών πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η προετοιμασία δράσεων με θαλάσσια διάσταση που άπτονται της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, η χρηματοδότηση και υλοποίηση των οποίων ανατίθεται στα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία.

• Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ανήκουν η Γενική Γραμματεία Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, η οποία ιδρύεται δια του παρόντος και προέρχεται από την τροποποίηση και μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και το Λιμενικό Σώμα.

• Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος αποτελεί την ανώτατη επιτελική Υπηρεσία, με την οποία ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος ασκεί τη διοίκησή του. Έργο του Αρχηγείου, ως προϊσταμένης αρχής των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν το Λιμενικό Σώμα, είναι η μέριμνα για την εκπλήρωση της αποστολής του Λιμενικού Σώματος σύμφωνα με την πολιτική που ασκεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

• Στο Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος λειτουργεί, ως όργανό του, Συμβούλιο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων.

• Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου συγκροτείται Επιτροπή για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ), της οποίας προΐσταται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, με αναπληρωτή το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των αρμοδίων Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, δικαστικοί λειτουργοί, καθηγητές ΑΕΙ, εκπρόσωποι του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και επαγγελματικών οργανώσεων, καθώς και πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας στο σχετικό αντικείμενο.

• Σπουδαστές και σπουδάστριες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ), πρώτης και δεύτερης θαλάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου, που δεν βρίσκουν θέσεις απασχόλησης για την εκτέλεση της πρακτικής άσκησης σε πλοία με ελληνική σημαία ή σε πλοία με σημαία τρίτης χώρας συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ), επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, να ναυτολογηθούν σε πλοία με σημαία τρίτης χώρας μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.

• Επιτρέπεται η παραχώρηση της χρήσης, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος υπέρ του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, των προσομοιωτών των Σχολών Εμπορικού Ναυτικού σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις με σκοπό την επιμόρφωση των στελεχών τους.

• Διευρύνεται η σύνθεση – ώστε να εκπροσωπούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη – του υπό σύσταση Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής (ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ), που λειτουργεί στο πλαίσιο Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Το ΣΥ.ΝΗ.ΠΟ γνωμοδοτεί κυρίως: α) Για τις βασικές αρχές χάραξης πολιτικών στους διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των νησιών και β) Για τη σχεδίαση και υλοποίηση των νησιωτικών πολιτικών.

• Το ΤΑΙΠΕΔ, πριν από οποιαδήποτε απόφαση η οποία μπορεί να οδηγήσει στη μεταβολή της περιουσιακής κατάστασης των Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων ή να επιδράσει στην λειτουργία τους, εκπονεί μελέτη βιωσιμότητας για κάθε έναν από αυτούς, με σκοπό τη διασφάλιση των οικονομικών και ανθρωπίνων πόρων, καθώς και της υλικοτεχνικής υποδομής που θα επιτρέπουν τη συνέχεια της αδιάλειπτης λειτουργίας τους και την απρόσκοπτη παροχή των διοικητικών υπηρεσιών τους, με την οποία αιτιολογεί την απόφασή του.

• Οι μετοχές που θα λάβουν οι εργαζόμενοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Πλοηγικών Υπηρεσιών» και διακριτικό τίτλο «Πλοηγική Α.Ε.»είναι ονομαστικές, μη μεταβιβάσιμες. Στην περίπτωση της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξης της εργασιακής σχέσης με την εταιρία, οι μετοχές επιστρέφουν σε αυτήν.

• Με γνώμονα τη στήριξη των θαλάσσιων ενδομεταφορών για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης και συνεχούς εκπλήρωσης του σκοπού τους, αλλά και την τρέχουσα οικονομική συγκυρία που επηρεάζει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, αναπροσαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν στη διαμόρφωση όρων και προϋποθέσεων για τη δραστηριοποίηση των πλοίων, όπως η τροποποίηση – διακοπή εκτέλεσης δρομολογίων, η αντικατάσταση πλοίου με άλλο κατάλληλου μεγέθους για την εξυπηρέτηση των συγκοινωνιακών αναγκών και η δρομολόγηση επιπλέον πλοίου για ορισμένο διάστημα σε γραμμή που η ίδια εταιρεία εξυπηρετεί ετησίως και η στελέχωση για περιόδους πέραν εκείνων που έχουν υποχρέωση εκτέλεσης δρομολογίων.

Το σχέδιο νόμου μελετάται από τους εκπροσώπους των κομμάτων και τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να κατατεθεί στη Βουλή, αφού ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις τους.

marinews.gr