1142 επιθεωρήσεις Port State Control στην Ελληνική επικράτεια για το 2012

Από τον Κλάδο Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/16 για τον έλεγχο των υπό ξένης Σημαίας πλοίων από της Αρχές του Κράτους Λιμένα (Port State Control), κατά το έτος 2012 διενεργήθηκαν 1142 επιθεωρήσεις σε πλοία Προτεραιότητας Ι και ΙΙ που κατέπλευσαν σε λιμένες και αγκυροβόλια της ελληνικής επικράτειας, επιβάλλοντας, όπου απαιτούνταν, της προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις της αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν.

Η χώρα μας, ως Κράτος Μέλος της Περιοχικής Συμφωνίας του Μνημονίου Συνεννόησης των Παρισίων (Paris MOU), για το έτος 2012 εκπλήρωσε της ποσοστιαίους στόχους και της απαιτήσεις που θέτει η Οδηγία 2009/16 σχετικά με τον υποχρεωτικό αριθμό διενεργουμένων ελέγχων σε πλοία υπό ξένη σημαία, γεγονός το οποίο καταδεικνύει την ανταπόκριση της Ελληνικής Ναυτιλιακής Διοίκησης στην εφαρμογή των Διεθνών Συμβάσεων και της νομοθεσίας της Ε.Ε. στον τομέα της ασφάλειας των πλοίων, της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Η επίτευξη των στόχων της Οδηγίας συμβάλει καθοριστικά στην ποιοτική αναβάθμιση των επιπέδων ασφαλείας των πλοίων που προσεγγίζουν της λιμένες της Ε.Ε. και αναδεικνύει το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ως σύγχρονο και αποτελεσματικό διοικητικό μηχανισμό Κράτους Λιμένα (Port State).

marinews.gr

Διαβάστε ακόμα