Προκήρυξη για την κατάταξη 80 Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής προκηρύσσει διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ογδόντα (80) δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. (ανδρών- γυναικών).

Οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε υψομέτρηση, ιατρικές εξετάσεις, αθλητικές δοκιμασίες (κολύμβηση- αγωνίσματα) και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Όσοι κριθούν ικανοί από τις ανωτέρω εξετάσεις – δοκιμασίες υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις.

Στην προκήρυξη που κυκλοφορεί αναφέρονται η ηλικία και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, οι Σχολές και τα Τμήματα των οποίων οι πτυχιούχοι δικαιούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, οι διαδικασίες του διαγωνισμού, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία.

H προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr) καθώς και στην ιστοσελίδα του «Δι@ύγεια» (http://diavgeia.gov.gr) (ΑΔΑ: ΒΛΩΗΟΠ-ΟΟ3), από όπου μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι. Επίσης, μπορούν να απευθύνονται στο ΥΝΑ/Α/ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚ 1Ο (Ακτή Βασιλειάδη, πύλη Ε1-Ε2, Πειραιάς, τηλ. 2104191546-1566) και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας.

Κατάθεση δικαιολογητικών, είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, είτε αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο) (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 08:00 έως 14:00), από την 19-8-2013, ημέρα Δευτέρα μέχρι και την 06-9-2013, ημέρα Παρασκευή στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (τέρμα Οικονόμου και Ξανθοπουλίδου, Χατζηκυριάκειο, Πειραιάς, Τ.Κ. 18510).

flashnews.gr

Διαβάστε ακόμα

Μια υποθαλάσσια βάση εξόρυξης μεταλλεύματος αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων πρόκειται να κατασκευάσει η Κίνα. Η βάση η οποία θα εδράζεται στον πυθμένα της θάλασσας και θα έχει κόστος 80 εκατ. $.

Η υποθαλάσσια βάση θα βρίσκεται λίγα μίλια μόνο εκτός από το αρχηγείο του βόρειου κινεζικού Στόλου στην παραθαλάσσια πόλη Qingdao στην κίτρινη θάλασσα στην ευαίσθητη περιοχή η οποία βρίσκεται μεταξύ Νότιας Κορέας, Ιαπωνίας και Κίνας.

«Από την κατασκευή της βάσης παρουσιάζονται πολλές ευκαιρίες στην ακτή της Κίνας. Το γεγονός όμως ότι κατασκευάζεται μια τέτοια βάση στην ίδια πόλη που βρίσκεται και το αρχηγείο του βόρειου Στόλου καταδεικνύει και τις στρατιωτικές επιπτώσεις του εγχειρήματος», αναφέρει ο Abraham Denmark αντιπρόεδρος του ιδρύματος γεωστρατηγικών αναλύσεων National Bureau of Asia Research.

«Μια τέτοια βάση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χαρτογράφηση του πυθμένα της θάλασσας για το στόλο των υποβρυχίων» επισημαίνει ο Denmark. Η κατασκευή της υποθαλάσσιας βάσης επρόκειτο να ξεκινήσει το 2011 καθυστέρησε όμως δύο χρόνια με αποτέλεσμα οι εργασίες να ξεκινήσουν το Μάιο του 2013 και το έργο να έχει ολοκληρωθεί το 2014.

defencenet.gr

Διαβάστε ακόμα