Αφιερωμένη στον cpt Παναγιώτη που μας άφησε νωρίς…