Αναβάλλεται η παράδοση δυο πλοίων στην Diana Shipping

diana_shipping_anav_parad
Η Diana Shipping υπέγραψε δύο προσθήκες στη συμφωνία της με τα ναυπηγεία China Shipbuilding Trading Company, Limited και Jiangnan Shipyard (Group) Co. Με τις οποίες επεκτείνονται χρονικά οι ημερομηνίες παράδοσης δύο Newcastlemax πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην που ειχε παταγγείλει.

Πρόκειται για το πλοίο Hull No. H2548 το οποίο αναμενόταν για τις 29 Σεπτεμβρίου 2016 και τώρα μεταφέρεται στα τέλη Δεκεμβρίου 2016, καθώς και το πλοίο Hull No. H2549 του οποίου η παράδοση μεταφέρεται από από 30 Νοεμβρίου 2016 έως τον Μάρτιο του 2017.

Η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία δήλωσε ότι και οι δύο προσθήκες σχετίζονται με την ολοκλήρωση κατασκευής των πλοίων.

Εξαιρουμένων των εν λόγω πλοίων, η Diana Shipping λειτουργεί σήμερα ένα στόλο από 46 πλοία ξηρού χύδην, και αναμένει να παραλάβει ένα νεότευκτο Kamsarmax πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016.

Η μεταφορική ικανότητα του στόλου της εταιρείας, εκτός από τα τρία πλοία που δεν έχουν ακόμη παραδοθεί, είναι περίπου 5,2 εκατομμύρια dwt με μέσο όρο ηλικίας 7,9 ετών.

Διαβάστε επίσης: Σε διαπαραγματεύσεις με τους δανειστές της η Diana Shipping

Διαβάστε ακόμα