ΑΝΕΚ: Ζημιές 12,4 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο

anek_elliniki_aktoploia_

Τα ενοποιημένα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας για α’ τρίμηνο του 2014 της ΑΝΕΚ ανήλθαν σε ζημιές ευρώ 12,4 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 12,0 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2013, ενώ αντίστοιχα, τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της Μητρικής διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους ευρώ 11,3 εκατ. έναντι ζημιών ευρώ 11,4 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών στο α’ τρίμηνο του 2014 διαμορφώθηκε σε ευρώ 29,2 εκατ. έναντι ευρώ 30,8 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας μικρή μείωση κατά 5,2%. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της Μητρικής ανήλθε σε ευρώ 26,6 εκατ. έναντι ευρώ 27,3 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2013.

Μικτά Αποτελέσματα

Τα ενοποιημένα μικτά αποτελέσματα για το α’ τρίμηνο του 2014 ανήλθαν σε ζημιές € 3,1 εκατ. έναντι ζημιών € 2,9 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2013, ενώ για την Εταιρεία ανήλθαν σε ζημιές € 2,5 εκατ. έναντι ζημιών € 2,7 εκατ. Το κόστος πωληθέντων του Ομίλου παρουσίασε μείωση κατά 4,2% και διαμορφώθηκε σε ευρώ 32,3 εκατ. από ευρώ 33,7 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο.

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει προχωρήσει σε συμφωνίες για ναυλώσεις πλοίων σε εταιρείες του εξωτερικού, ενώ στο επόμενο διάστημα αναμένεται η τελική συμφωνία για αναδιάρθρωση του μακροπρόθεσμου δανεισμού της Μητρικής.

Τα γεγονότα αυτά, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις για θετικό ρυθμό ανάπτυξης το 2014 και για αύξηση της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για βελτίωση των αποτελεσμάτων του Ομίλου τους υπόλοιπους μήνες της τρέχουσας χρήσης.

Στρατηγικός στόχος της Διοίκησης του Ομίλου παραμένει η εξασφάλιση των αναγκαίων κεφαλαίων και η βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων, εντείνοντας τις προσπάθειες για επιστροφή στην κερδοφορία.

euro2day.gr

Διαβάστε ακόμα