Άτομα που έπαθαν ατύχημα σε πλοία και θαλάσσιες περιοχές ευθύνης των λιμενικών αρχών, 2015

nekros_nautikos_Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα αποτελέσµατα της έρευνας για τα άτοµα που έπαθαν ατύχηµα σε πλοία και σε θαλάσσιες περιοχές ευθύνης των λιµενικών αρχών, κατά το έτος 2015. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας κατά το έτος 2015, τα άτοµα που έπαθαν ατύχηµα σε πλοία ή θαλάσσιες περιοχές ευθύνης λιµενικών αρχών ανήλθαν σε 320. Το σύνολο των ατόµων που έπαθαν ατύχηµα αυξήθηκε το έτος 2015 σε σχέση µε το έτος 2014 κατά 7,7% (από 297 σε 320 άτοµα), έναντι µείωσης 25,6% που παρατηρήθηκε το έτος 2014 σε σχέση µε το έτος 2013 (από 399 σε 297 άτοµα).

Από τα 320 άτοµα, στα οποία συνέβη ατύχηµα, το µεγαλύτερο ποσοστό (74,4%) αφορούσε θανατηφόρο ατύχηµα (Πίνακας 1).

Από την εν λόγω έρευνα παρατηρείται ότι ο µεγαλύτερος αριθµός ατυχηµάτων συνέβη σε θαλάσσιες περιοχές και λιγότερο επάνω σε πλοία. Συγκεκριµένα, από τα 238 θανατηφόρα ατυχήµατα, τα 217 (91,2%) συνέβησαν σε θαλάσσιες περιοχές, δικαιοδοσίας λιµενικών αρχών και τα 21 (8,8%) συνέβησαν επάνω σε πλοία. Αντίστοιχα, από τα 82 µη θανατηφόρα ατυχήµατα, τα 54 συνέβησαν σε άτοµα που βρίσκονταν σε θαλάσσιες περιοχές, δικαιοδοσίας λιµενικών αρχών και τα 28 σε άτοµα επάνω σε πλοία (Πίνακας 1).

Από το σύνολο των ατόµων που έπαθαν ατύχηµα επάνω σε πλοίο, το µεγαλύτερο ποσοστό (63,3%) συνέβη σε επιβατηγά πλοία. Αντίστοιχα, το µεγαλύτερο ποσοστό (93,4%) των ατόµων που έπαθαν ατύχηµα σε θαλάσσιες περιοχές, δικαιοδοσίας λιµενικών αρχών, συνέβη σε παράκτιες περιοχές (Πίνακας 1).

Αναφορικά µε την ηλικία των ατόµων που έπαθαν ατύχηµα κατά το έτος 2015 σε πλοία ή σε θαλάσσιες περιοχές, το 60,3% των παθόντων (193 άτοµα) ήταν άνω των 65 ετών, το αντίστοιχο ποσοστό για τις ηλικίες αυτές, κατά το έτος 2014, ήταν 56,2% (167 άτοµα) και κατά το έτος 2013, 54,9% (219 άτοµα) (Πίνακας 2).

Από τα 49 ατυχήµατα που έπαθαν τα άτοµα επάνω σε πλοίο το έτος 2015, τα 21 ήταν θανατηφόρα (θάνατοι από πνιγµό ή από άλλη αιτία) και τα 27 αφορούσαν σε µικροατυχήµατα (θλάσεις, διαστρέµµατα ή κατάγµατα). Από τα 271 ατυχήµατα που συνέβησαν σε θαλάσσιες περιοχές, δικαιοδοσίας λιµενικών αρχών την ίδια χρονιά, 217 ήταν θανατηφόρα (θάνατοι από πνιγµό ή από άλλη αιτία), 17 σχετίζονταν µε θλάσεις, διαστρέµµατα ή κατάγµατα και 37 µε διάφορες άλλες αιτίες.

Ο συνολικός αριθµός των θανάτων από πνιγµό αυξήθηκε το έτος 2015 σε σχέση µε το 2014 κατά 8,5% (από 177 σε 192), έναντι µείωσης 23,7% (από 232 σε 177) που είχε παρατηρηθεί το έτος 2014 σε σχέση µε το 2013 (Πίνακας 3).

Στον Πίνακα 4 παρουσιάζονται στοιχεία για θανατηφόρα ατυχήµατα και αγνοούµενους από παράνοµη είσοδο σε θαλάσσιες περιοχές ευθύνης των ελληνικών λιµενικών αρχών για τα έτη 2008-2015. Τα εν λόγω στοιχεία δεν περιλαµβάνονται στους πίνακες 1-3.

atuximata_se_ploia_

atuximata_se_ploio

atuximata_nautika_

atuximata_nautika_

nautika_atuximata_se_ploio_

Διαβάστε ακόμα