Συνεχίζονται οι καταγγελίες από την ΠΕΜΕΝ για το «Πηνελόπη Α»

Σε δελτίο τύπου-καταγγελία προχώρησε ξανά η ΠΕΜΕΝ.Το δελτίο τύπου στάλθηκε Προς Υπουργείο Ναυτιλίας & Αιγαίου /Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας, Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, Ναυτιλιακή Εταιρεία FLANMARE SHIPPING και κοινοποιήθηκε στη Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία και στα MME.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Συνεχίζεται το οξυμμένο πρόβλημα της ενδιαίτησης και διαμονής των ναυτεργατών μελών του πληρώματος του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου «ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α» της Ναυτιλιακής Εταιρείας «FLANMARE SHIPPING», λόγω έλλειψης πετρελαίου με αποτέλεσμα το πλοίο να είναι σβηστό από την Παρασκευή 27 Σεπτέμβρη 2013.

Ο μερικός φωτισμός που έχει γίνει από χθες με παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από την λιμενική εγκατάσταση (καλύπτει μόνο το φωτισμό των καμπινών) το αποτέλεσμα είναι να εγκυμονούν σοβαροί κίνδυνοι για την ασφάλεια της ζωής των ναυτεργατών, του πλοίου, της λιμενικής εγκατάστασης.

Σ’αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η στοιχειώδης ασφάλεια στο χώρο του μηχανοστασίου και σε άλλους χώρους του πλοίου, αποτέλεσμα του μη ελέγχου λόγω έλλειψης φωτισμού, εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους όπως συγκέντρωση σεντινόνερων, βοθρολημμάτων κ.ά. από την μη δυνατότητα άντλησης τους.

Απαιτούμε την παρέμβαση των υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Αιγαίου για την άμεση επαναλειτουργία του πλοίου με παροχή πετρελαίου, νερού για την ασφαλή ενδιαίτηση και διαμονή των μελών του πληρώματος, καθώς και την καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών τους.

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ Ε.Ν. «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ»
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΓΕΙΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

e-Nautilia.gr

Νέο πρόγραμμα δράσης για την ενίσχυση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας – Σύνδεση Αξιού με Δούναβη

Νέο πρόγραμμα δράσης για την ενίσχυση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας, με τον κωδικό «NAIADES II», με στόχο τη βελτίωση τόσο του πλαισίου λειτουργίας όσο και των οικονομικών και περιβαλλοντικών επιδόσεων του κλάδου, φέρνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτείνει τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση των υποδομών και μεγαλύτερη ενσωμάτωση των μεταφορών μέσω εσωτερικής ναυσιπλοΐας στην εφοδιαστική αλυσίδα.

«Η καλή κατάσταση των υποδομών είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχημένη λειτουργία της εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

Ο κλάδος αυτός μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του μόνο με την καλή συντήρηση του δικτύου εσωτερικών πλωτών μεταφορών, την καλύτερη σύνδεση με άλλα μέσα μεταφοράς, την κάλυψη των ελλιπών συνδέσεων και την εξάλειψη των σημείων συμφόρησης», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, υπάρχουν από παλαιότερα σκέψεις για την ένωση του Αξιού ποταμού με το Δούναβη, κάτι που πρακτικά σημαίνει την ένταξη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με το δίκτυο εσωτερικής ναυσιπλοΐας στην Ευρώπη. Σκέψεις οι οποίες τελευταία επανήλθαν στο προσκήνιο, με αφορμή και το πρόγραμμα εκμετάλλευσης της ελληνικής λιμενικής βιομηχανίας, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σημειώνεται ότι ο ελληνικός εφοπλισμός είχε πολύ έντονη παρουσία στον τομέα στο πρώτο μισό του προηγούμενου αιώνα.

Ως εργαλείο για τη βελτίωση των ήδη υφιστάμενων, αλλά και στη δημιουργία νέων υποδομών εσωτερικής ναυσιπλοΐας, καθώς και στην αναβάθμιση της διασύνδεσης αυτού του τομέα με άλλα μέσα μεταφοράς θα χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός «Συνδέοντας στην Ευρώπη».

Επίσης, η Επιτροπή θα επανεξετάσει τη λειτουργία των Υπηρεσιών Ποτάμιων Πληροφοριών λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη βελτίωσης της ενοποίησης των δεδομένων για όλα τα μέσα μεταφοράς.

Η λειτουργία

Ακόμα ένας στόχος είναι η ενίσχυση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της αναδιάρθρωσης του τομέα και αντιμετώπιση των αναγκών για εξειδίκευση, δεξιότητες και ποιοτικές θέσεις εργασίας. «Ο τομέας της εσωτερικής ναυσιπλοΐας λειτουργεί υπό δυσχερείς οικονομικές συνθήκες. Ο κατακερματισμός του είναι υψηλός, καθώς το 80% του στόλου το εκμεταλλεύονται οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες.

Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει την εξισορρόπηση προσφοράς και ζήτησης και επιβραδύνει τις δυνατότητες για νέες επενδύσεις και καινοτομία», αναφέρει η Επιτροπή και προσθέτει: «Οι θέσεις εργασίας στο συγκεκριμένο κλάδο εκτιμάται ότι μειώθηκαν κατά 10%. Η ηλικιακή σύνθεση των εργαζομένων θα οδηγήσει σε μαζική έξοδό τους από το επάγγελμα την ερχόμενη δεκαετία. Σε ορισμένα δείγματα αγοράς το 50% των εργαζομένων είναι πάνω από 50 ετών».

Η Επιτροπή πραγματοποιεί συζητήσεις με εκπροσώπους του κλάδου και με τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη προκειμένου να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για να αναστραφεί η δυσχερής κατάσταση και να στηριχθεί η αναδιάρθρωση του κλάδου. Επίσης, η Επιτροπή εξετάζει τι μπορεί να γίνει από ρυθμιστικής πλευράς ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Συγκεκριμένα, πρόκειται να επανεξετάσει τις τεχνικές απαιτήσεις των πλοίων και να ενθαρρύνει την προώθηση της χρήσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) ως εναλλακτικού καυσίμου.

Παράλληλα, η Επιτροπή θα προτείνει μέτρα για τη μείωση των εμποδίων όσον αφορά την πρόσβαση στην εργασία και την κινητικότητα, θα αναβαθμίσει τα επαγγελματικά προσόντα και τις σταδιοδρομίες στον κλάδο και θα εξασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού.

Περιβάλλον

Η Επιτροπή τονίζει ότι θα επανεξετάσει τα όρια εκπομπών για τις νέες μηχανές και θα διερευνήσει τη δυνατότητα αυστηρότερων ορίων εκπομπών για τις ήδη λειτουργούσες μηχανές. Θα τροποποιήσει επίσης τους κανόνες που επιτρέπουν τη χρήση ΥΦΑ ως καυσίμου στην εσωτερική ναυσιπλοΐα.

Από την πλευρά της, η Επιτροπή θα στηρίξει την πράσινη και καινοτόμο ανάπτυξη του τομέα μέσω των προγραμμάτων «Ορίζοντας 2020» και «Συνδέοντας την Ευρώπη», ενώ παράλληλα κατέθεσε πρόταση στο πλαίσιο του προγράμματος «NAIADES II», ώστε το αποθεματικό του τομέα να μπορεί να στηρίζει επενδύσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων. Η στήριξη εκ μέρους της Επιτροπής μπορεί να συμπληρωθεί από ειδικά προγράμματα σε επίπεδο κρατών-μελών, αναφέρει.

Ποιο είναι το προφίλ του τομέα

– 5 μεγαλύτερα θαλάσσια λιμάνια στην Ευρωπαϊκή Ενωση συνδέονται με δίκτυα εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

– 140 δισ. τονοχιλιόμετρα κάθε χρόνο μεταφέρονται μέσω του δικτύου εσωτερικής ναυσιπλοΐας της Ε.Ε.

– 230 και πλέον λιμάνια εσωτερικής ναυσιπλοΐας περιλαμβάνει το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών.

– 1/3 των τιμών της οδικής μεταφοράς αποτελούν οι εκπομπές CO2 και η κατανάλωση καυσίμων ενός μεγάλου πλοίου.

– 1/3 όλων των εμπορευμάτων μέσω του εσωτερικού πλωτού δικτύου μετέφερε το Ρότερνταμ (φωτογραφία) το 2010.

naftemporiki.gr

Έχασε την αριστερή άγκυρα το Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α΄»

Ενημερώθηκε, βραδινές ώρες χθες, η Λιμενική Αρχή Ραφήνας, από τον Πλοίαρχο του Ε/Γ-Ο/Γ «ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α΄» Ν.Π. 9906, για απώλεια της αριστερής άγκυρας του πλοίου κατά τη διάρκεια κατάπλου στο λιμένα Ραφήνας και πόντισης αυτής.

Μετά την ασφαλή πρόσδεση του «ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α΄» στο λιμένα της Ραφήνας αποβιβάστηκαν με ασφάλεια 456 επιβάτες και εκφορτώθηκαν 89 Ε.Ι.Χ. οχήματα και 12 Δ/Κ, ενώ άμεσα από την οικεία Λιμενική Αρχή απαγορεύτηκε η συνέχιση των πλόων του εν λόγω Ε/Γ-Ο/Γ, μέχρι διαπίστωσης της δηλωθείσας αβαρίας και αποκατάστασής της.

Επιθεωρητής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας επιβιβάστηκε στο ανωτέρω Ε/Γ-Ο/Γ πλοίο προκειμένου να διαπιστωθεί η προαναφερθείσα απώλεια και παράλληλα ειδοποιήθηκε, με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας, ο επιθεωρητής του παρακολουθούντα την κλάση του πλοίου νηογνώμονα, ενώ ειδικό συνεργείο δυτών ξεκίνησε τις προσπάθειες για τον εντοπισμό της απολεσθείσας άγκυρας με αρνητικά αποτελέσματα.

Μετά την προσκόμιση του βεβαιωτικού διατήρησης κλάσης του πλοίου από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα επετράπη η συνέχιση κυκλικών ταξιδίων του, από Ραφήνα για Άνδρο-Τήνο-Μύκονο, μέχρι την 14/08/2013.

Καύσωνας με βροχές και καταιγίδες

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σποραδικές βροχές ή καταιγίδες θα σημειωθούν τη Πέμπτη στη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Αναλυτική πρόγνωση

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: στη Μακεδονία τοπικές νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές καταιγίδες κυρίως τις απογευματινές ώρες. Στη Θράκη γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχτούν τοπικές νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά.
Άνεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί πρόσκαιρα μέχρι 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 19 έως 33 βαθμούς κελσίου. Στα δυτικά θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με πρόσκαιρους όμβρους στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς.
Άνεμοι: δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 19 έως 34 βαθμούς κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: στη Θεσσαλία τοπικές νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές καταιγίδες κυρίως τις απογευματινές ώρες. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχτούν τοπικές νεφώσεις και θα εκδηλωθούν πρόσκαιροι όμβροι στα ορεινά.
Άνεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 19 έως 35 βαθμούς κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: αίθριος.
Άνεμοι: βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά στην ανατολική Κρήτη 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 21 έως 29 βαθμούς κελσίου. Στη νότια Κρήτη η μεγίστη θα φτάσει τοπικά τους 32 βαθμούς.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Καιρός: γενικά αίθριος.
Άνεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 23 έως 28 και στα βόρεια τοπικά έως 31 βαθμούς κελσίου.

Αττική

Καιρός: γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά και βόρεια το μεσημέρι και το απόγευμα.
Άνεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 23 έως 34 βαθμούς κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια η μεγίστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με σποραδικές καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Βελτίωση από το βράδυ.
Άνεμοι: βορειοδυτικοί 4 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: από 21 ως 30 βαθμούς κελσίου.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, έρχονται ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πτώση της θερμοκρασίας.

Αναλυτικότερα το έκτακτο δελτίο επειδείνωσης του καιρού:

Επιδείνωση θα παρουσιάσει από τις απογευματινές ώρες ο καιρός στη χώρα με καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά οι οποίες κατά τόπους θα είναι ισχυρές και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα :

Σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη ισχυρές καταιγίδες θα σημειώνονται κατά περιόδους στην ηπειρωτική χώρα καθώς και στο κεντρικό και βόρειο αιγαίο.

Ειδικότερα στην Αττική σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη οι καταιγίδες που θα εκδηλωθούν κυρίως τις απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες πιθανώς να είναι ισχυρές.

Την Πέμπτη τα έντονα καιρικά φαινόμενα από τις βραδινές ώρες σταδιακά θα περιοριστούν στις ανατολικές και νότιες περιοχές και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Απαγορευτικά »γιόκ»

Μία ερώτηση με μεγάλη σημασία για τα νησιά μας κατατέθηκε τις ημέρες του Πάσχα από βουλευτές της αντιπολίτευσης, προς το υπουργείο ναυτιλίας.

Το ότι κατατέθηκε τις ημέρες του Πάσχα «βόλεψε» πολλά μέσα ενημέρωσης, ώστε να την εξαφανίσουν από τη δημοσιότητα μιας και η δημοσίευσή της «πειράζει» τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και το υπουργείο ναυτιλίας.

Αφορά στα εντεινόμενα φαινόμενα να παραβιάζεται όλο και συχνότερα τελευταία το όριο απαγορευτικού (άραγε, προκειμένου να μην χαθούν τα εισιτηριάκια;) απόπλου, με κίνδυνο ναυτικού ατυχήματος που θα έχει επιπτώσεις στη ζωή ανθρώπων, μεταξύ άλλων και στην οικονομία του τουρισμού. Ακολουθεί το σχετικό κείμενο:

Θέμα: Σοβαρά ζητήματα ασφάλειας στα δρομολόγια των πλοίων ακτοπλοΐας τίθενται στις περιπτώσεις δυσμενών καιρικών συνθηκών

“Τις τελευταίες ημέρες παρακολουθήσαμε στο διαδίκτυο και στην τηλεόραση συγκλονιστικές εικόνες από τις προσπάθειες πρόσδεσης του επιβατηγού- οχηματαγωγού «Αδαμάντιος Κοραής» την 25η Μαρτίου 2013 στο λιμάνι της Κιμώλου υπό δυσμενέστατες καιρικές συνθήκες. Στο υλικό που παρακολουθήσαμε είδαμε προσπάθεια από/ επίβασης επιβατών και οχημάτων με ορατό κίνδυνο να παρασυρθεί κάποιος επιβάτης από τα κύματα, που σκέπαζαν την προβλήτα.

Πέραν των επαίνων που θα πρέπει να αποδοθούν στα μέλη του πληρώματος του πλοίου και στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, δεν μπορεί κανένας να αγνοεί τους μεγάλους και προφανείς κινδύνους για την ασφάλεια του πλοίου και των επιβαινόντων σε αυτό μέσα στους οποίους έγινε η πρόσδεση του πλοίου και η διαδικασία από/ επιβίβασης. Όμως, όπως φαίνεται αυτό το περιστατικό, της εκτέλεσης δρομολογίων επιβατηγών πλοίων, κάτω από δυσμενέστατες καιρικές συνθήκες, δεν αποτελεί εξαίρεση.

Στις 2/4/2013 δελτίο τύπου του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ενημέρωνε ότι «το Ε/Γ – Ο/Γ «ΜΥΤΙΛΗΝΗ» Ν. Χίου 362, κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου από Βαθύ για Καρλόβασι – Φούρνους – Άγιο Κήρυκο – Εύδηλο – Σύρο – Πειραιά, προσεγγίζοντας το λιμένα Ευδήλου, αφού αποβίβασε ένα επιβάτη, ο πλοίαρχος δήλωσε αδυναμία παραμονής στο λιμάνι λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή (11bf) και απέπλευσε συνεχίζοντας το δρομολόγιο για Σύρο. Στον λιμένα Ευδήλου ανέμεναν προς επιβίβαση και φόρτωση 31 επιβάτες, 5 ΙΧ, 3Φ/Γ και 3 δίκυκλα».

Στις 3/4/2013 δελτίου τύπου του υπουργείου Ναυτιλίας ανέφερε ότι «ενημερώθηκε, πρωινές ώρες, η Λιμενική Αρχή Λειψών από τον Πλοίαρχο του Ε/Γ- Ο/Γ «ΔΙΑΓΟΡΑΣ» Ν.Π.11957 ότι κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου Πειραιά – Πάτμο – Λειψούς – Λέρο – Κάλυμνο – Κω – Σύμη – Ρόδο δεν ήταν δυνατό να προσεγγίσει το λιμάνι των Λειψών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή και συνέχισε το δρομολόγιο του για το επόμενο λιμένα κατάπλου, την Λέρο. Στο πλοίο επέβαιναν δεκατέσσερις (14) επιβάτες, δύο (02) ΙΧ και δύο (02) Φ/Γ με προορισμό τους Λειψούς».

Τέλος, στις 3/4/2013 έγινε γνωστό ότι το Ε/Γ – Ο/Γ «ΦΑΙΣΤΟΣ ΠΑΛΑΣ» κατά την διαδικασία χειρισμών πρόσδεσης στο λιμάνι του Ηρακλείου προσέκρουσε στην προβλήτα ΙΙ του λιμένα με το αριστερό μεσαίο τμήμα του, γεγονός, που επίσης αποδόθηκε στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν.

Είναι προφανές ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις υπήρχε κίνδυνος ατυχήματος και για αυτό επελέγη η απομάκρυνση των πλοίων από τα λιμάνια ενώ στην περίπτωση του «Φαιστός Παλάς» η πρόσκρουση ευτυχώς δεν είχε άλλες συνέπειες.Επειδή η εκτέλεση δρομολογίων, υπό εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, με δεδομένες τις αδυναμίες των λιμανιών, δημιουργεί μείζον θέμα ασφάλειας για πλοία και επιβαίνοντες.

Επειδή στο παρελθόν απαγορευόταν ο απόπλους πλοίων όταν η δύναμη των ανέμων ξεπερνούσε σε ένταση τα 8 μποφόρ ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ισχύει η απαγόρευση απόπλου όταν η δύναμη των ανέμων ξεπερνάει σε ένταση τα 8 μποφόρ και σε ποιες περιπτώσεις επιβάλλεται το λεγόμενο «απαγορευτικό»;

Γιατί δεν απαγορεύτηκε από τις λιμενικές αρχές ο απόπλους των πλοίων από το προηγούμενο ασφαλές λιμάνι ώστε να αποφευχθεί η εκτέλεση δρομολογίων εν μέσω εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών, με θυελλώδεις ανέμους έντασης ακόμα και 11 μποφόρ;

Αναζητήθηκαν ευθύνες και προς ποιες κατευθύνσεις για την εκτέλεση δρομολογίων με προφανή κίνδυνο για την ασφάλεια πλοίων και επιβαινόντων;

Θα λάβετε μέτρα ώστε να εκλείψουν φαινόμενα εκτέλεσης δρομολογίων επιβατηγών πλοίων με δυσμενείς καιρικές συνθήκες και με ανέμους έντασης 8 ή 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προσεγγίζουν πλοία σε λιμάνια ή να κινδυνεύουν σε αυτά και να ταλαιπωρούνται οι επιβάτες;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Θοδωρής Δρίτσας, Α΄ Πειραιά και Νησιών
Δημήτρης Γάκης, Δωδεκανήσου
Μαρία Διακάκη, Ηρακλείου
Γιάννης Ζερδελής, Λέσβου
Αγνή Καλογερή, Σάμου
Μιχάλης Κριτσωτάκης, Ηρακλείου
Νίκος Συρμαλένιος, Κυκλάδων”

parosnewsblog.gr

Αισιόδοξα μηνύματα για το »ξηρό φορτίο»

Αρνητικό ρεκόρ 27ετίας σημείωσε στο πρώτο τρίμηνο του 2013 ο δείκτης ξηρού φορτίου καθώς βρέθηκε στο χαμηλότερο σημείο του από το 1986.

Οι αρνητικές επιδόσεις, όπως σημειώνεται από τους αναλυτές της G Moundreas, οφείλονται κυρίως στην πορεία των capes και δευτερεύοντος στην πορεία των άλλων τύπων πλοίων.

Ειδικά για τα 1.515 capes της αγοράς ο μέσος όρος των εσόδων στο πρώτο τρίμηνο του 2013 ήταν στα 6.058 δολάρια τη μέρα δηλαδή στο χαμηλότερο σημείο τους από το 1999. Η Asia Plus Securities συμφωνεί με τη γενικότερη εκτίμηση ότι ο κλάδος των πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου θα αρχίσει να ανακάμπτει από το 2014 ενώ σύμφωνα με την Bualuang Securities το 2013 η ζήτηση σε φορτία θα αυξηθεί κατά 4%, ενώ η καθαρή αύξηση σε τονάζ θα κυμανθεί περίπου στο 5%.

Η διαφορά του 1% μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς είναι αρκετά ενθαρρυντική σε σχέση με το 2012 όταν η αντίστοιχη διαφορά ήταν στο 6%. Προβλέπει επίσης ότι οι καθαρές παραδόσεις πλοίων από τα ναυπηγεία -δηλαδή μετά την αφαίρεση των διαλύσεων- το 2014 δεν θα υπερβούν το 1%.

Aλλαγή κλίματος

Στην τελευταία έκθεση της Moore Stephens, σημειώνουν οι αναλυτές της G Moundreas, αναδεικνύεται η αλλαγή κλίματος που υπάρχει στη ναυτιλία αφού το επίπεδο εμπιστοσύνης στη ναυτιλιακή βιομηχανία καταγράφει σημαντική άνοδο των θετικών εκτιμήσεων που προβλέπουν άνοδο των ναύλων στους επόμενους δώδεκα μήνες και αύξηση των επενδύσεων.

Στα αποτελέσματα της έρευνας που ολοκληρώθηκε στo τέλoς Φεβρουαρίου και αφορά το τρίμηνο Δεκεμβρίου 2012 – Φεβρουαρίου 2013, το μέσο επίπεδο γενικής εμπιστοσύνης όπως εκφράζεται από πλοιοκτήτες, ναυλωτές, διαχειριστές ήταν 5,8 (κλίμακα από 1 έως 10) σε σύγκριση με 5,6 που είχε καταγραφεί τον Νοέμβριο του 2012.

Τον Μάιο του 2008 ο αντίστοιχος βαθμός εμπιστοσύνης ήταν στο 6,8. Ο συνδυασμός των θετικών προσδοκιών με τις χαμηλές τιμές στα πλοία τόσο στα μεταχειρισμένα όσο και στα νεότευκτα, έχουν οδηγήσει τους Ελληνες σε επενδύσεις ιδιαίτερα στο ξηρό φορτίο εκτιμώντας ότι ότι αποκτηθεί τώρα θα αποκτήσει σημαντική υπεραξία τα επόμενα χρόνια, ενώ ο μέσος όρος των ημερήσιων εσόδων θα αφήνει και περιθώρια κέρδους.

imerisia.gr

Κορεατική Χερσόνησος: Απέπλευσαν βορειοκορεατικά υποβρύχια εξοπλισμένα με πυρηνικές τορπίλες

Τουλάχιστον 5 βορειοκορεατικά υποβρύχια φέρεται πως έχουν διαφύγει της προσοχής των σκαφών του 5ου αμερικανικού Στόλου, αλλά και του νοτιοκορεατικού Ναυτικού, που πραγματοποιεί συνεχείς περιπολίες.

Αυτό αναφέρουν πληροφορίες από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας το οποίο έχει διατάξει τις ρωσικές πυρηνικές δυνάμεις να βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας (κατάσταση Dead Hand Система «Периметр») ύστερα από τις συνεχιζόμενες απειλές της Βόρειας Κορέας.

Μάλιστα και σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε το βορειοκορεατικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων:

«όλες οι στρατιωτικές μονάδες της πρώτης γραμμής συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων , ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων αλλά και μονάδων αεράμυνας καθώς και οι στρατηγικές μονάδες πυραύλων, έχουν εισέλθει στο τελικό στάδιο κινητοποιήσεως και είναι έτοιμες για πολεμικές επιχειρήσεις αναμένοντας μόνο την διαταγή επίθεσης»

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στις 12 Φεβρουαρίου σημειώθηκε ύποπτη μεταφορά «άγνωστων υλικών» από την πυρηνική εγκατάσταση της Βόρειας Κορέας στην Punggye-ri προς τη ναυτική βάση Mayang Do όπου αμέσως μετά μεγάλος αριθμός υποβρυχίων κλάσης Yono απέπλευσε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Να σημειωθεί ότι απο υποβρύχιο αυτής της κλάσης εξαπολύθηκε η τορπίλη η οποία βύθισε μια νοτιοκορεατική κορβέτα κλάσης Pohang στις 26 Μαρτίου του 2010, με αποτέλεσμα το θάνατο 46 ατόμων και τον τραυματισμό άλλων 56.

Το ενδιαφέρον με τον απόπλου των βορειοκορεατικών υποβρυχίων είναι ότι αυτά μεταφέρουν την τορπίλη CHT-02D όπου Ρώσοι ειδικοί θεωρούν πλέον πιθανή την τοποθέτηση πυρηνικής κεφαλής ισχύος που ισοδυναμεί από 10 έως και 20 τόνους ΤΝΤ.

Ως σημαντικότερος στόχος των υποβρυχίων φαίνεται πως είναι η νοτιοκορεατική βάση του Port of Busan αλλά ενδεχομένως και η βάση του ιαπωνικού Ναυτικού που διατηρεί στο λιμάνι της Yokohama.

Η υπόθεση της διαφοράς βορειοκορεατικών υποβρυχίων με δυνατότητα πυρηνικού πλήγματος, έστω και αν αυτό στηρίζεται σε απαρχαιωμένες τορπίλες απασχολεί σοβαρά τόσο τη Ρωσία όσο και τις ΗΠΑ την ώρα που βλέπουν η φρασεολογία της Pyongyang να σκληραίνει ακόμη πιο πολύ.

Εκτός των απειλών περί πολέμου η Βόρεια Κορέα μέσω του κρατικού πρακτορείου KCNA απαιτεί επίσημη συγνώμη από τη Νότια Κορέα η οποία μέσω του υπουργείου Αμύνης δήλωσε πως σε περίπτωση που η Βόρεια Κορέα εξαπολύσει επίθεση πρώτη τότε θα «σβηστεί από το χάρτη». «Το παραπάνω αποτελεί ουσιαστικά κήρυξη πολέμου» δηλώθηκε μέσω του KCNA.

defencenet.gr

Συννεφιά με κατά τόπους βροχές και χιόνια στα ορεινά

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, συννεφιά με κατά τόπους βροχές και χιόνια στα ορεινά τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού για την Δευτέρα.

Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής Μακεδονίας. Τα φαινόμενα βαθμιαία θα περιοριστούν στη Θράκη και από τοαπόγευμα θα σταματήσουν.
ΑΝΕΜΟΙ: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 02 εως 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και σε ημιορεινές περιοχές της Ηπείρου που βαθμιαία θα σταματήσουν και ο καιρός από το μεσημέρι θα βελτιωθεί.
ΑΝΕΜΟΙ: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ, με εξασθένηση. Το βράδυ θα γίνουν νότιοιν νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 04 εως 12 βαθμούς κελσίου. Στην Ήειρο θα είναι 4 με 5βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΚΑΙΡΟΣ: Λίγες νεφώσεις κατά περισόδους αυξημένες, με τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά τις πρωινές ώρες
ΑΝΕΜΟΙ: Δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 6 στα νότια τοπικά 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από αργά το απόγευμα.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 02 εως 14 βαθμούς κελσίου. Στα βορειότερα τμήματα θα έιναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και χιόνια στα ορεινά της Κρήτης, Βελτίωση από το μεσημέρι.
ΑΝΕΜΟΙ: Δυτικών διευθύνσεων 6 τοπικά7 μποφόρ με σταδιακή εξασένηση από το απόγευμα.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 08 εως 14 βαθμούς κελσίου

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που από το απόγευμα θα σταματήσουν
ΑΝΕΜΟΙ: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια τοπικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βορειοδυτικούς με εξασθένηση
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 10 εως 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη

ΑΤΤΙΚΗ

ΚΑΙΡΟΣ: Νεφώσης με πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής τις πρωινές ώρες και γρήγορη βελτίωση
ΑΝΕΜΟΙ: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και γρήγορα τοπικά 6 μποφόρ. Εξασθένηση από το βράδυ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 06 εως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΙΡΟΣ: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το πρωί.
ΑΝΕΜΟΙ: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 τοπικά 5 μποφόρ με εξασθένηση το απόγευμα
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ: Από 02 εως 10 βαθμούς Κελσίου.

Δώστε επιτέλους λύση στο προβλημα των δοκίμων!

Όλο και πληθαίνουν οι φωνές των σπουδαστών, που ετοιμάζονται να κάνουν τα εκπαιδευτικά τους ταξίδια, ότι δεν βρίσκουν καράβι να μπαρκάρουν. Ας δώσει επιτέλους λύση το υπουργείο και ας δείξει επιτέλους την δέουσα σημασία σε έναν κλάδο που έχει προσφέρει στην Ελλάδα τα μέγιστα! Ας σταματήσουν επιτέλους να παίζουν με τα όνειρα των νέων ανθρώπων που παλεύουν και αγωνίζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες στην Ελλάδα της κρίσης και των ρουσφετιών….

Δεν υπάρχει κύριοι της κυβέρνησής λόγος να βάζετε τόσους νέους στις σχολές αν δεν μπορούν να μπαρκάρουν, ώστε να αποκτήσουν την απαιτούμενη υπηρεσία ώστε να τελειώσουν την σχολή. Είναι δώρον άδωρον…
Δώστε επιτέλους λύση σε αυτό το σοβαρότατο πρόβλημα!

Λαμογιές (;)

Σύμφωνα με μαρτυρίες σπουδαστών αλλά και νέων που ήθελαν νε περάσουν, παραπονιούνται ότι παίχτηκαν περίεργα πράγματα με τους επιλαχόντες… Για την ακρίβεια μας ανέφεραν ότι: »ήταν ένα κορίτσι επιλαχόν με 16700 μόρια από λύκειο και στην σελίδα με τους επιλαχόντες στης 03/09/11 δεν ήταν καν στους κληθέντες που ξεκινούσαν από γενική σειρά με 16300 μόρια.» Το μήνυμα σας το έγραψα όπως ακριβώς μου το έστειλε. Δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια αλλά οφείλουμε να το αναφέρουμε

g.k.