Κρουαζιέρα: Έργα για την ανάπτυξη με προτεραιότητα το παραλιακό μέτωπο στο Φάληρο και τα νησιά

Έργα για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας, το παραλιακό μέτωπο στο Φάληρο και τα νησιά αποτελούν πλέον τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής, όπως προκύπτει κατά το απολογισμό του προγράμματος της Περιφέρειας 2007 -2013.

Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα συνολικού ύψους 1, 122 δις ευρώ, όπως παρουσίασε τον απολογισμό του ο Αντιπεριφερειάρχης ΕΣΠΑ & Καινοτομίας, Λεωνίδας Αθανασιάδης, κατά τη διάρκεια τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, περιλαμβάνει 298 έργα και χρηματοδοτείται με κονδύλια από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής (ΠΕΠ Αττικής), πλέον ρητά δίνεται προτεραιότητα σε έργα που αφορούν στην ανάπτυξη της κρουαζιέρας στο λιμάνι του Πειραιά, την αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου στο Φάληρο και την ύδρευση των νησιών.
Κάνοντας απολογισμό των μέχρι σήμερα πεπραγμένων ο Λ. Αθανασιάδης σημείωσε πως η Αιρετή Περιφέρεια ανέλαβε την ευθύνη διαχείρισης του ΠΕΠ Αττικής την 1η Ιουλίου 2011, και μάλιστα όχι όλου του ΠΕΠ αλλά του 40%, καθώς το υπόλοιπο 60% ανήκει στην ευθύνη διαχείρισης Κεντρικών Υπουργείων.

Βασικά σημεία του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013: 

• Οι στόχοι για την απορρόφηση των πόρων το 2012 (ΚΑΝΟΝΑΣ Ν+3) έχουν επιτευχθεί πλήρως
• Έχουν ενταχθεί 121 νέα έργα προϋπολογισμού 536 εκ. ευρώ
• Έχουν υπογραφεί συμβάσεις σε 94 ενταγμένα έργα προϋπολογισμού 239,4 εκ. ευρώ
• Έχουν γίνει πληρωμές ύψους 218 εκ. ευρώ έως 29 Δεκεμβρίου 2012 εκ των οποίων τα 150 εκ. ευρώ πληρώθηκαν το 2012
Από την 1η Ιουλίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2012 έχουν ενταχθεί 121 νέα έργα με προϋπολογισμό 536 εκατομμύρια Ευρώ.
Πρόκειται για ώριμα έργα που αφορούν:
1. στην αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής,
2. σε κοινωνικές υποδομές που αποσκοπούν στη στήριξη των πολιτών εν μέσω οικονομικής κρίσης, με έμφαση στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς,
3. σε υποδομές εκπαίδευσης και υγείας,
4. στην αντιμετώπιση του προβλήματος των υγρών αποβλήτων της Αττικής και της ύδρευσης περιοχών, όπως τα Μέγαρα, η Αίγινα, το Αγκίστρι,
5. στην κατασκευή οδικών αξόνων περιφερειακής και υπερτοπικής εμβέλειας,
6. σε στοχευμένες αναπλάσεις κυρίως στο κέντρο της Αθήνας,
7. σε λιμενικές υποδομές στο λιμάνι του Πειραιά,
8. στην αποκατάσταση των τελευταίων χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) στην Αττική,
9. στην αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών.
Επίσης, από την 1η Ιουλίου 2011, έχουν υπογραφεί συμβάσεις που αφορούν σε ενενήντα τέσσερα (94) ενταγμένα έργα του ΠΕΠ Αττικής, που διαχειρίζεται η Περιφέρεια Αττικής, συνολικού ποσού 239,4 εκατομμυρίων Ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν πραγματοποιηθεί και καταχωρηθεί δαπάνες συνολικού ποσού 218 Εκατομμυρίων Ευρώ, δηλαδή κατά μέσο όρο 12,1 Εκατομμύρια Ευρώ το μήνα.

Συνολικά από την αρχή της Προγραμματικής περιόδου 2007-2013, στο τμήμα αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής, έχουν ενταχθεί 298 έργα συνολικού προϋπολογισμού 1 δις 122 εκατομμυρίων Ευρώ.

Από εδώ και στο εξής η προσπάθεια της Περιφέρειας Αττικής επικεντρώνεται στην έγκριση και χρηματοδότηση των πολύ μεγάλων και σημαντικών έργων που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο όχι μόνον για την οικονομική ανάπτυξη αλλά για την ίδια τη ζωή των κατοίκων, όπως έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας των λυμάτων της Ανατολικής Αττικής, έργα ύδρευσης των νησιών, έργα διαχείρισης των στερεών απορριμμάτων, έργα στο λιμάνι του Πειραιά για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας, και στην αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου στο Νέο Φάληρο.
Ήδη έχει γίνει η δημοπράτηση των τεσσάρων εργοστασίων διαχείρισης απορριμμάτων, ενώ συμβασιοποιούνται έως το τέλος του χρόνου και αρχίζουν οι εργασίες στον Βιολογικό Καθαρισμό και αποχέτευση Κορωπίου – Παιανίας και στην επέκταση του Τραμ στον Πειραιά. (συνολικό ποσό συμβάσεων 160 εκατομμύρια Ευρώ).

Επίσης, τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση πρόσκλησης προς ένταξη στο ΠΕΠ Αττικής των τεσσάρων εργοστασίων επεξεργασίας στερεών αποβλήτων και έργων παιδικών σταθμών και κοινωνικών υποδομών.

Όσον αφορά τις πληρωμές:

• Έχει επιτευχθεί ήδη ο στόχος για την κάλυψη της απαίτησης του κανόνα Ν+3 για το 2012.
• Έχει επίσης επιτευχθεί και ο στόχος που έχει τεθεί από το μνημόνιο για το ΠΕΠ Αττικής. Ο στόχος ήταν 141 εκατομμύρια Ευρώ δαπάνες το 2012 και, τελικά, οι πληρωμές έφτασαν τα 150 εκατομμύρια Ευρώ.

Η ομιλία του κ. Λ. Αθανασιάδη

Συνοψίζοντας κατά την ομιλία του ο Αντιπεριφερειάρχης ΕΣΠΑ & Καινοτομίας κ. Λεωνίδας Αθανασιάδης ανέφερε ότι:

«Μια απλή αριθμητική μόνο σύγκριση μεταξύ των οικονομικών στοιχείων που παραλάβαμε και αυτών που απεικονίζουν τη σημερινή κατάσταση του ΠΕΠ Αττικής, αρκεί για να καταδείξει αφενός το μέγεθος του έργου που έχει συντελεστεί σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα από τα μέσα του 2011 έως σήμερα, αλλά και τον ευεργετικό ρόλο της αιρετής Περιφέρειας Αττικής ως παράγοντα διαχείρισης, σχεδιασμού και εφαρμογής του ΠΕΠ Αττικής.
Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε, επίσης, στην προώθηση καινοτόμων λύσεων για τη βέλτιστη εκμετάλλευση του τουριστικού προϊόντος και του πολιτιστικού αποθέματος της Αττικής, καθώς και οι επενδύσεις για την εκμετάλλευση της θέσης της Περιφέρειας στο παγκόσμιο σύστημα μεταφορών και την ανάπτυξη των τουριστικών λιμένων και των υποδομών θαλάσσιου τουρισμού της.
Ο δρόμος προς την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι σαφώς δύσκολος. Περνά μέσα από την τρέχουσα ύφεση, την απειλή της μείωσης των διαθέσιμων για την Αττική πόρων κατά τη Νέα Προγραμματική .
Εμείς όμως δεν το βάζουμε κάτω. Παλεύουμε σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό Επίπεδο να εξασφαλίσουμε για την επόμενη Περίοδο ένα Σχέδιο Περιφερειακής Ανάπτυξης επαρκές σε πόρους και προσαρμοσμένο στις τρέχουσες ανάγκες και τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες της Αττικής».

portnet.gr