Πόλεμος ΣΕΕΝ και Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων

«Η Ένωση Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας (ΕΕΚΦΝ), αναφερόμενη στη χθεσινή Ανακοίνωση του ΣΕΕΝ, σχετικά με το νέο διευρυμένο Όργανο εκπροσώπησης διηπειρωτικά του χώρου της κρουαζιέρας – τη νέα CLIA – αναγκάζεται, προς αποκατάσταση της ορθότητας των γεγονότων, να ανακοινώσει τα κάτωθι:

• Ο ΣΕΕΝ επιχειρεί για μία ακόμη φορά να υπεισέλθει σε θέματα του κλάδου της κρουαζιέρας, παρά το γεγονός ότι δεν έχει σήμερα καμία σοβαρή εκπροσώπηση.

• Αναφέρεται στο θέμα της ένταξης στο Όργανο αυτό μελών, με ένα εντελώς απαράδεκτο τρόπο και με σκοπό να θίξει τις Ελληνικές Εταιρείες, επειδή συμβαίνει να μην υπάρχει πλέον στον φορέα αυτό ούτε διαχειρίστρια εταιρεία ούτε εταιρεία Ελληνικής πλοιοκτησίας, ανακοινώνοντας ότι καμία σήμερα δεν είναι μέλος στην CLIA και να καταλήξει στην ανακοίνωση ότι ο ΣΕΕΝ θα επιδιώξει συνεργασία με το νέο αυτό Όργανο. Δεν αντιλαμβάνεται ότι με τον τρόπο αυτό δημιουργεί το εύλογο ερώτημα «με ποια εκπροσώπηση από πλευράς πλοιοκτητριών – διαχειριστριών εταιρειών θα μπορούσε να έχει οποιαδήποτε σοβαρή συνεργασία;».

• Παραγνωρίζει ο ΣΕΕΝ το γεγονός ότι οι πλοιοκτήτριες – διαχειρίστριες εταιρείες του Ελληνικού χώρου είναι μέλη μόνο στην Ένωσή μας.
Θα θέλαμε να καταστεί σαφές ότι, από το 2013 και στο εξής, σε συνέχεια και της σχετικής Ανακοίνωσης της, η CLIA ενοποιήθηκε με όλα τα περιφερειακά Συμβούλια Κρουαζιέρας και συγκροτήθηκε σε ένα κοινό όργανο κρουαζιέρας με την προσάρτηση όλων των τοπικών Συμβουλίων Κρουαζιέρας, όπως και αυτό της Ευρώπης, το οποίο και μετονομάστηκε σε CLIA Ευρώπης. Και επειδή ο ΣΕΕΝ αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει καμία ελληνική εταιρεία που να ανήκει στην CLIA, να διευκρινιστεί ότι το ιδρυτικό μας μέλος Louis Cruises συμμετείχε τόσο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Κρουαζιέρας από την ίδρυσή του όσο και στην CLIA μέχρι και την ενοποίησή της, οπότε ως ευρωπαϊκή εταιρεία εντάχθηκε στην CLIA Ευρώπης, η οποία διατηρεί στη νέα μορφή της τα Μέλη της και μάλιστα τα ιδρυτικά όπως είναι η Louis Cruises.

• Να επισημανθεί ακόμα ότι, σε παγκόσμιο επίπεδο η αγορά κρουαζιέρας έχει μία ξεχωριστή και αυτόνομη Ένωση, η οποία εκπροσωπεί αμιγώς τις εταιρείες κρουαζιέρας, που σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατό να εκπροσωπηθούν από φορείς που δεν έχουν σχέση με το χαρακτήρα της διαχείρισης των κρουαζιεροπλοίων. Οι λόγοι είναι προφανείς, καθώς πρόκειται για τελείως διαφορετικό τομέα, με άλλες ανάγκες, διεκδικήσεις, κανόνες λειτουργικούς και εκμετάλλευσης του πλοίου, κανονισμούς ασφαλείας κλπ.

• Τέλος, θέλουμε να τονίσουμε ότι δεν ωφελεί στον ΣΕΕΝ να συνεχιστεί αυτή η τακτική ανεπίτρεπτων ανακοινώσεων, γιατί δεν έχει κανένα όφελος από αυτές, τη στιγμή μάλιστα που τον φορέα αυτόν απασχολούν τα γνωστά σοβαρά προβλήματα της ακτοπλοΐας».

Διαβάστε ακόμα