ΚΕΣΕΝ – Παράλληλη Φοίτηση

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού, η παράλληλη φοίτηση θα επιτρέπεται, κάτι το οποίο σημαίνει ότι, υπό την προϋπόθεση ότι τα αντίστοιχα τμήματα λειτουργούν σε διαφορετικά ωράρια επιτρέπεται η παράλληλη φοίτηση σπουδαστού σε κύκλο προαγωγικού διπλώματος και σε ειδικό τμήμα επιμόρφωσης. Δεν επιτρέπεται όμως η παράλληλη φοίτηση σε κύκλους του ιδίου προαγωγικού διπλώματος.

Διαβάστε την απόφαση:

ΚΕΣΕΝ Παράλληλη Φοίτηση – Απόφαση

Διαβάστε ακόμα