Φωτογραφία με νόημα…

Το μήνυμα που έχει η φωτογραφία, είναι από τον Paulo Coelho και είναι απολύτως σωστό.