Σε υποτονικούς ρυθμούς οι αγοραπωλησίες πλοίων

Με υποτονικούς ρυθμούς κινήθηκε ο τομέας των αγοραπωλησιών, τόσο στα πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου όσο και στα δεξαμενόπλοια.

Στα πλοία ξηρού φορτίου γίνανε οι ακόλουθες πράξεις:

✏ Στα Supramax, το ‘KT VENTURE’ 56.035 DWT (2007 – Mitsui) πουλήθηκε σε Έλληνες στα $
18,5 εκ.

✏ Στα Handymax, το ‘YOMA 6’ 46.641 DWT (1995 – Mitsuι) πουλήθηκε σε Έλληνες στα $ 7 εκ. περίπου, το ‘NORMANNIA’ 42.420 DWT (1997 – I.H.I) αγοράστηκε από Έλληνες στα $ 8,9 εκ. και το παλαιότερο ‘DAEBO FRONTIER’ 48.280 DWT (1985 – NKK) πουλήθηκε σε Κινέζους στα $ 3,5 εκ.

Στον τομέα των tankers γίνανε οι ακόλουθες πράξεις:

✏ Στα MR, τα ‘MERIOM TOPAZ’ 50.352 DWT (2009 – Guangzhou), το ‘MERIOM GLORY’
50.352 (2008 – Guangzhou) και το ‘MERIOM IRIS’ 50.352 (2008 – Guangzhou) πουλήθηκαν στην Trafigura en-bloc, on subjects, με τιμή που δεν έχει ανακοινωθεί αλλά υπολογίζεται στα υψηλά $ 60 εκ. με χαμηλά $ 70 εκ.

✏ Στα Product, το Methanol Carrier ‘SHOKO MARU’ 30.952 DWT (1998 – Minami Nippon) Zinc
Coated, πουλήθηκε περίπου στα $ 8,8 εκ.

gmoundreas.gr

Διαβάστε ακόμα