Επιδημία Ιού Έμπολα (Ebola Virus) στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Έχουμε την τιμή να σας ενημερώσουμε ότι η αρμόδια Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μας διαβίβασε την υπό στοιχεία Ο-441/05-2018/F.No.2018/46910-1 Αγγελία (Orange Notice) (Συν: 1), με την οποία γνωστοποιείται ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναθεώρησε την εκτίμησή του για τον κίνδυνο της δημόσιας υγείας:

– Σε εθνικό επίπεδο (για τη Λ.Δ. του Κονγκό) πολύ υψηλό.
– Σε περιφερειακό επίπεδο (για 9 γειτονικά με το Κονγκό κράτη) υψηλό.
– Σε διεθνές επίπεδο η εκτίμηση για τον κίνδυνο της δημόσιας υγείας παραμένει χαμηλή.

Σχετική ενημέρωση και επικαιροποιημένο πληροφοριακό υλικό μπορεί να αναζητηθεί από τον ιστότοπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.who.int/csr/don/23-may-2018-ebola-drc/en/

Διαβάστε ακόμα