Η Diana ναύλωσε νεοπαραδοθέν Kamsarmax

diana_shipping_

Μοναδικές προσφορές ξενοδοχείων και ταξιδιών με εξαιρετικές εκπτώσεις!

Η ελληνική εταιρεία ξηρού χύδην Diana Shipping Inc. παρέλαβε -μέσα μιας ξεχωριστής θυγατρική που της ανήκει εξ ολοκλήρου- το m/v Medusa (πρώην “Torm Island”), ένα κατασκευής 2010 Kamsarmax πλοίο μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου χωρητικότητας 82.194 dwt, που η εταιρεία εισήλθε σε μια συμφωνία για την αγορά του τον Απρίλιο του 2015.

Η Diana ανακοίνωσε επίσης ότι συνήψε σύμβαση χρονοναύλωσης για το Medusa με τη Clearlake Shipping Pte. Ltd., με έδρα τη Σιγκαπούρη, μέλος του Ομίλου Gunvor.

Το μεικτό ναύλο είναι 7.450 δολάρια ανά ημέρα, μείον μιας προμήθειας 4,75% που καταβάλλεται σε τρίτους, για μια περίοδο τουλάχιστον δέκα μηνών και το πολύ δεκατεσσάρων μηνών. Η ναύλωση ξεκίνησε από χθες.

Αυτή η συμφωνία αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 2,2 εκάτ. δολάρια μεικτών εσόδων για την minimum περίοδο ναύλωσης.

Μαζί με το πρόσφατα παραδομένο m/v Medusa, ο στόλος της Diana Shipping Inc. αυτή τη στιγμή αποτελείται από 41 πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην.

Η εταιρεία αναμένει επίσης να παραλάβει ένα νεότευκτο Capesize χύδην ξηρού φορτίου κατά τη διάρκεια του Αυγούστου 2015 και δύο νεότευκτα Newcastlemax χύδην ξηρού φορτίου και ένα νεότευκτο Kamsarmax χύδην ξηρού φορτίου κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2016.

Διαβάστε ακόμα