Η Diana Shipping ναύλωσε το Crystalia στην Glencore


Η Diana Shipping ανακοίνωσε ότι, μέσω μιας ξεχωριστής θυγατρικής εταιρείας που της ανήκει εξ ολοκλήρου, έχει συνάψει σύμβαση χρονοναύλωσης με την ολλανδική Glencore Agriculture B.V., για ένα από τα κατηγορίας Ice Class Panamax πλοία ξηρού φορτίου χύδην, το m/v Crystalia.

Η μεικτή τιμή ναύλωσης είναι 11.100 δολάρια ημερησίως, μείον μιας προμήθειας 5% που καταβάλλεται σε τρίτους, για μια ελάχιστη περίοδο 12 μηνών που μπορεί να παραταθεί έως και τους 15 μήνες.

Η ναύλωση αναμένεται να ξεκινήσει αυτές τις μέρες. Το m/v Crystalia είναι επί του παρόντος ναυλωμένο, όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, στην ελβετική SwissMarine Services S.A., με συνολική τιμή ναύλωσης 6.250 δολαρίων ημερησίως, μείον μιας προμήθειας 5% που καταβάλλεται σε τρίτους.

Το Crystalia είναι ένα κατηγορίας Ice Class Panamax και χωρητικότητας 77.525 dwt πλοίο μεταφοράς ξηρού φορτίου χύδην που κατασκευάστηκε το 2014.

Αυτή η ναύλωση αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια ακαθάριστων εσόδων για την ελάχιστη προγραμματισμένη περίοδο της χρονοναύλωσης.

Ο στόλος της Diana Shipping Inc. αποτελείται σήμερα από 51 πλοία ξηρού φορτίου (4 Newcastlemax, 14 Capesize, 5 Post-Panamax, 5 Kamsarmax και 23 Panamax). Αυτλη τη στιγμή, η συνολική μεταφορική ικανότητα του στόλου της εταιρείας είναι περίπου 5,9 εκατομμύρια dwt με μέσο όρο ηλικίας τα 8,18 έτη.

Διαβάστε ακόμα