Η Sembawang αποκλειστικός συνεργάτης της GasLog

gaslog_apoklistikos_sinergatis_sembawang_

Η Sembawang Shipyard εξασφάλισε μια μακροπρόθεσμη Σύμβαση Αποκλειστικής Συνεργασίας (Favoured Customer Contract – FCC) από την GasLog LNG Services Ltd, με αντάλλαγμα την παροχή υπηρεσιών επισκευής πλοίων, ανακαίνισης, αναβάθμισης και συναφών θαλάσσιων υπηρεσιών για τον αποτελούμενο από 20 πλοία μεταφοράς LNG στόλο της ελληνικής εταιρείας.

Η GasLog LNG Services Ltd είναι μια πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της GasLog Ε.Π.Ε. (GasLog), ενός παγκόσμιας εμβέλειας ιδιοκτήτη, φορέα και διαχειριστή των πλοίων μεταφοράς LNG.

Αυτή η μακροπρόθεσμη συμβαση εργασιών συντήρησης και επισκευών FCC που υπογράφηκε στον Πειραιά, δεσμεύει την GaslLog ότι οι επισκευές, η ανακαίνιση και η αναβάθμιση των πλοίων μεταφοράς LNG του στόλου της που ελλιμενιζονται στη Σιγκαπούρη θα πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τη Sembawang Shipyard.

Υποστηρίζει, επίσης, τον από κοινού σχεδιασμό, ενημέρωση και ανταλλαγή εμπειριών, για την επίτευξη βιώσιμων στόχων στους τομείς της υγείας, ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας (Health, Safety and Environment – HSE), όπως και σε θέματα ποιότητας, αποδοτικότητας και έγκαιρης παράδοσης.

Ο κ. Θεόδωρος Κατεμίδης, Γενικός Διευθυντής της GasLog LNG Services Ltd, δήλωσε: “Η Sembawang Shipyard είναι διεθνώς αναγνωρισμένη ως μία από τις πιο τεχνικά ικανές και αποτελεσματικες ναυπηγοεπισκευαστικές εταιρείες στον κόσμο, ειδικά στον τομέα των επισκευών και της αναβάθμισης πλοίων μεταφοράς LNG.

Η επιλογή της Sembawang Shipyard ως αποκλειστικού συνεργάτη επισκεύων μας για τους προγραμματισμένους δεξαμενισμούς των πλοίων μας στη Σιγκαπούρη ευθυγραμμίζεται με την παγκόσμια στρατηγική επισκευών της GasLog που στοχεύει στην εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρο το στόλο της GasLog, βελτιστοποιώντας έτσι τις διαδικασίες επισκευής”.

Η κα Wong Lee-Lin, Εκτελεστική Διευθύντρια της Sembawang Shipyard, δήλωσε: “Η συνεργασία με την GasLog LNG Services ΕΠΕ όχι μόνο θα αυξήσει το μερίδιο μας στον επιχειρηματικό τομέα των επισκευών/αναβάθμισης πλοιων LNG, αλλά θα ενισχύσει επίσης το επίπεδο των δυνατοτήτων μας ως ενός παγκόσμιας εμβέλειας ναυπηγείου για επισκευές και αναβαθμίσεις πλοίων μεταφοράς LNG”.

Με την υπογραφή αυτής της μακροχρόνιας σύμβασης, η Sembawang Shipyard προβλέπει τη δυνατότητα επισκευής 3 εως 5 πλοίων μεταφοράς LNG της GasLog κάθε χρόνο.

Σημειώνεται ότι η GasLog είναι η εταιρεία με τις περισσότερες επενδύσεις μεταξύ των ελλήνων ιδιοκτητών το πρώτο τετράμηνο του 2014.

Διαβάστε ακόμα